Big Data w Danone

Tutaj rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0 oparte o Big Data, nauczanie maszynowe czy sztuczną inteligencję, ale również z zakresu automatyki i robotyki nie tylko umożliwiają pełną synergię pracy ludzi i maszyn, ale także pozwoliły zakładowi ograniczyć emisję CO2 niemal o 80%, poprawić wydajność i przyniosły oszczędności. Teraz z tych rozwiązań korzystać będzie 39 innych fabryk Danone w Europie.

Zakłady Produkcyjne Nutricia w Opolu to pionierska fabryka Danone, gdzie nowa technologia jest pilotowana i testowana zanim zostanie wdrożona w innych miejscach na świecie. W pełni realizowane są tam założenia 4. rewolucji przemysłowej opierającej się m.in. na współpracy ludzi i robotów czy wirtualnych botów wykonujących prace w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. To także maksymalne wykorzystanie dostępnych danych, płynących wprost ze sterowników maszyn, których analiza umożliwia podniesienie efektywności linii.

I wreszcie, to systemy zarządzania wiedzą i przepływem informacji (POKA), systemy automatycznego zbierania danych (LineView) czy też predykcyjne systemy utrzymania ruchu, a także systemy oparte o sztuczną inteligencję AI, w tym innowacyjnego robota kolaboracyjnego (z ang. COBOT), robotyzację procesów laboratoryjnych czy instalację zautomatyzowanej inspekcji warzyw. Dzięki takim rozwiązaniom, koszty wytworzenia produktów w Opolu zostały obniżone o 19%, a wydajność wzrosła o 12%. Łącznie, strategia pozyskiwania energii Danone pozwoliła na zmniejszenie śladu węglowego o niemal 80%.

Bycie pionierskim zakładem produkcyjnym zobowiązuje, dlatego każdego dnia nasz zespół operacyjny nieustannie wprowadza innowacje pozwalające odnaleźć najlepsze sposoby działania – z korzyścią dla pracowników, konsumentów, lokalnej społeczności oraz środowiska naturalnego. W Opolu łączymy innowacyjność, zróżnicowaną technologię produkcji i ogromne zaangażowanie ludzi – połączenie tych czynników to nasz przepis na sukces. Rola naszych pracowników w całym tym procesie jest nieoceniona. Otrzymanie tak prestiżowej nagrody jest dla nas wielkim wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy. Nasz cel to zakład w 100 %. oparty na danych

– mówi Andrzej Drosik, Dyrektor Zakładów Produkcyjnych Nutricia w Opolu.

Dla najbardziej wymagających odbiorców

Zakłady Produkcyjne Nutricia to jeden z największych i najbardziej kompleksowych zakładów DANONE w Europie. Powstaje tu żywność dla niemowląt i małych dzieci, która trafia do 101 krajów na wszystkich kontynentach. Fabryka w Opolu stanowi również ważny element zabezpieczenia żywieniowego kraju w ewentualnych sytuacjach kryzysowych, zarówno w produkty do żywienia dzieci zdrowych, jak i w produkty dostosowane do specjalnych potrzeb żywieniowych dzieci cierpiących na alergię pokarmową. W zakładach o łącznej powierzchni prawie 13 ha, zatrudnionych jest 700 osób.

Danone ograniczył zużycie energii o 23 proc.

Ponad 70 rozwiązań cyfrowych wdrożonych w Opolu przeniesiono i zastosowano już w 39 fabrykach Danone w całej Europie, co dało w tych krajach blisko 100 mln EUR oszczędności. Testy w kolejnych miejscach na świecie są w tej chwili w przygotowaniu.

Same zakłady w Opolu odnotowały 23% redukcji zużycia energii, a także 25% ograniczenie zużycia wody. Zakłady ograniczyły również odpady materiałowe o 21%. Wszystkie projekty pomogły zapewnić bezpieczeństwo i wydajność złożonych procesów, które mają krytyczne znaczenie dla jakości produktu w żywieniu specjalistycznym, biorąc pod uwagę docelowych konsumentów.

Zielona energia w Danone

Ważnym krokiem na drodze transformacji opolskich zakładów jest również przejście na zieloną energię. Już teraz 100% energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych w Opolu pochodzi ze źródeł odnawialnych, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty. Od 2021 r. ponad połowa kupowanej energii pochodzi z farmy wiatrowej w Jóźwinie. Pozostała część nabywana jest z certyfikatami pochodzenia OZE. Od sierpnia 2019 r. energia cieplna w Zakładzie w Opolu jest w 100% wytwarzana z gazu.

Współpraca z polskimi uczelniami

Cały program transformacji cyfrowej został przeprowadzony przez pracowników Opola. Proces ten pomógł nie tylko w podniesieniu ich kwalifikacji, ale również w jego wyniku powstały bardziej wymagające miejsca pracy, takie jak specjalnie stworzony cyfrowy zespół. Blisko współdziała on z pracownikami hali produkcyjnej.

Oprócz wpływu opolskich zakładów Nutricia na działalność Danone poprzez wzrost wydajności i produktywności, transformacja fabryki ma znacznie szerszy wpływ na lokalną społeczność i środowisko. W ramach tworzenia innowacyjnego środowiska, firma nawiązała liczne współprace m.in. ze środowiskiem naukowym – z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu, z Politechniką Opolską i Śląską oraz Uniwersytetem Opolskim. Nutricia zainicjowała m.in. podejście „testuj i ucz się” w 2019 r., gdy rozpoczęła program od Hackathonu – maratonu projektowania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych. Zaangażowało się w niego 70 programistów z 5 krajów, którzy stworzyli 22 modele matematyczne. Zostały one przetestowane i z sukcesem wdrożone w lokalnym zakładzie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl