Miniony okres to liczne inwestycje pro środowiskowe. Wymiana wyparki w proszkowni w zakładzie w Węgrowie pozwoliła na ponad 6-krotne ograniczenie zużycia pary, dzięki temu w skali roku zakład zużyje mniej gazu o 10.400 MWh. Dzięki likwidacji wież do chłodzenia skraplacza wyparki oraz dodatkową izolację ścian budynku proszkowni zredukowano także znacznie immisje hałasu do środowiska. W 2018 roku w zakładzie w Kaźmierzu oddano do eksploatacji nową instalację wentylacji z odzyskiem ciepła, a także wymieniono system dystrybucji świeżego powietrza wewnątrz hali produkcyjnej, dzięki tej inwestycji zakład oszczędza 300 MWh energii elektrycznej rocznie tj. 2,8%. Uruchomienie kolumny bromianowej i wymiennika jonitowego w zakładzie w Węgrowie pozwoliło na obniżenie poziomu jonu amonowego i bromianów w wodzie z wyparki do poziomów wymaganych rozporządzeniem i zużywanie 20 tyś.m3 rocznie wody odzyskanej z proszkowni do kotła parowego (5% wody w skali całego zakładu).

- Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami zgodnie z którą priorytetem dla jest zapobieganie wytwarzania odpadów, a na ostatnim miejscu jest utylizacja czyli spalanie odpadów. Współpraca z farmerem, który na wydzierżawionej od Hochland prasie odzyskuje ser z opakowań aluminiowych i zużywa do skarmiania trzody chlewnej  pozwoliła na lepsze zagospodarowanie odpadów produkcyjnych dzięki czemu zmniejszyliśmy ilość odpadu dotychczas kierowanego do spalarni o 43 tony rocznie. – powiedział Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Hochland istnieje na polskim rynku od początku lat 90-tych. W Polsce działają dwa zakłady – w Kaźmierzu i Węgrowie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl