Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrole w zakresie jakości handlowej przetworów mlecznych (ze szczególnym uwzględnieniem masła, serów i serków topionych), przetworów z mięsa czerwonego (ze szczególnym uwzględnieniem wędzonek, pasztetów i konserw mięsnych sterylizowanych), wyrobów garmażeryjnych (w tym głównie dań obiadowych z dodatkiem surowców mięsnych i podrobowych oraz wyrobów kulinarnych z nadzieniem), napojów alkoholowych (w tym napojów spirytusowych i drinków alkoholowych gotowych do spożycia RTD - ready-to-drink), mięsa drobiowego,a także artykułów rolno-spożywczych o obniżonej zawartości podstawowego parametru (w tym przetworów mlecznych, przetworów owocowych i przetworów z mięsa czerwonego). 

Przeprowadzone kontrole miały na celu sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta. W trakcie kontroli sprawdzono trzy podstawowe elementy jakości handlowej, tj. cechy organoleptyczne (m.in. wygląd, smak, zapach, barwę), parametry fizykochemiczne (m.in. zawartość tłuszczu, wody, soli, cukru, alkoholu etylowego) oraz znakowanie produktów żywnościowych.

W porównaniu do wyników poprzednich kontroli jakość handlowa poszczególnych grup artykułów rolno-spożywczych widać poprawę w stosunku do poprzedniej kontroli w przypadku wyrobów garmażeryjnych (o 1,3 p.p.) i przetworów z mięsa czerwonego (o 0,5 p.p.),widać pogorszenie w stosunku do poprzedniej kontroli w przypadku przetworów mlecznych (o 3 p.p.) i mięsa drobiowego (o 0,6 p.p.).

Jest też poprawa w stosunku do poprzedniej kontroli w przypadku przetworów z mięsa czerwonego (o 9,6 p.p.), mięsa drobiowego (o 5,4 p.p.), napojów spirytusowych (o 3,3 p.p.) i przetworów mlecznych (o 2,6 p.p.),

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl