Spodziewany wzrost produkcji mleka będzie wynikiem poprawy wydajności. Według autorów raportu, przeciętna mleczność krów we Wspólnocie zwiększy się z 6,58 tys. kg w 2012 r. do 6,76 tys. kg w 2014 r., przy czym największy przyrost nastąpi w nowych państwach członkowskich, gdzie wydajność wzrośnie z 4,63 do 5,06 tys. kg.

Jeśli chodzi o pogłowie krów mlecznych, KE oczekuje utrzymania tendencji spadkowych obserwowanych w ostatnich latach. Pogłowie może się zmniejszyć z 22,6 mln sztuk w 2012 r. do 22,2 mln sztuk w 2014 r.(w krajach UE-15 z 17,3 do 17 mln szt., w UE-12 z 5,3 do 5 mln sztuk; dodatkowo należy jednak uwzględnić przystąpienie Chorwacji do UE w 2013 roku).

Według KE, szybciej niż produkcja mleka w krajach unijnych będzie rósł jego skup. W rezultacie, w 2014 r. do mleczarni będzie trafiać blisko 93% mleka wyprodukowanego w UE. O ile w starych państwach członkowskich nie oczekuje się większych zmian w tym zakresie (już w 2012 r. ponad 97% mleka trafiało do skupu), o tyle w nowych państwach członkowskich udział mleka dostarczanego do mleczarni w jego produkcji ogółem wzrośnie z niecałych 70% w 2012 r. do blisko 72% w 2014 roku.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl