Według danych szacunkowych dostawy mleka do mleczarni w ubiegłym roku były o 0,8% wyższe niż w rok wcześniej, a do zwyżki w największym stopniu przyczyniły się Polska, Niemcy, Dania i Węgry, podczas gdy Irlandia, Francja, Wielka Brytania i Włochy w ubiegłym roku zredukowały swoje dostawy. Według prognoz KE tendencja do wzrostu unijnych dostaw utrzyma się w latach 2013, 2014, ale tempo będzie wolniejsze (0,4% w 2013 r. i 0,5% w 2014 r.).

Wciąż rośnie średnia mleczność krów w UE. Według danych KE w 2012 roku odnotowano 1,7% zwyżkę do ok. 6584 kg.

Wzrost wydajności rekompensuje redukcję pogłowia, w 2012 roku było o 1,1% mniej krów mlecznych w UE niż w 2011 r. Tendencja ta również może się utrzymać w latach 2013, 2014 i pogłowie może się zmniejszyć z 22,6 mln sztuk w 2012 r. do 22,2 mln sztuk w 2014 r. Według prognoz KE, skup mleka w krajach UE będzie rósł szybciej niż produkcja. W związku z czym w 2014 r. ok. 93% mleka wyprodukowanego w UE będzie trafiać do mleczarni.

Szacunki wielkości produkcji mleka na 2012 rok i prognozy na rok 2013 uwzględniają wpływ poważnej suszy, która w dużym stopniu przyczyniła się do zmniejszenia produkcji zbóż w 2012 r. i doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen pasz. Regiony dotknięte suszą, w miesiącach zimowych miały ograniczoną dostępność kiszonki. Według analityków KE przyczynę oczekiwanego spadku produkcji mleka w niektórych regionach można znaleźć w mniejszej dostępności pasz, wzroście ich cen i niskich cenach mleka w porównaniu do 2011 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl