Komisja Europejska jest zainteresowana zgromadzeniem opinii, ponieważ umożliwią jej one dokonanie oceny konieczności i celowości podjęcia działań na szczeblu UE w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych lub uregulowania takich praktyk.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach internetowych, które potrwają do 17 listopada 2017 r.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl