Wiele zależy od wyniku konsultacji społecznych, które zakończyły się w tym tygodniu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że najwięcej ankiet konsultacyjnych wpłynęło z Polski i Niemiec.

Jak poinformowała PAP dyrektor Maria Pawłowska z ARR, w dokumencie konsultacyjnym KE przedstawiła 3 warianty funkcjonowania tych programów w przyszłości. Pierwszy - to pozostawienie dwóch odrębnych programów i wdrożenie zmian przewidzianych we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2014-2020. Ten wariant przewiduje m.in., że kraje członkowskie same opracują strategię wdrażania programu "szklanka mleka", same też zdecydują o wyborze produktów i grupie docelowej programu. KE nie przewiduje zwiększenia puli środków na ten cel - rocznie przeznacza dla wszystkich krajów UE ok. 80-85 mln euro.

W ramach programu "owoce w szkole" budżet programu - zgodnie z tym wariantem - miałby wzrosnąć z 90 mln do 150 mln euro. Ponadto Unia będzie finansowała nie 75 proc. wydatków, jak dotychczas, ale 90 proc., przy uwzględnieniu, że z tych pieniędzy będą także realizowane działania edukacyjne.

Drugi wariant zakłada zachowanie dotychczasowych modelów finansowania programów "szklanka mleka" i "owoce w szkole". Przewiduje także obowiązkowe działania edukacyjne w ramach każdego z nich. Pawłowska uważa, że jest to najkorzystniejsza propozycja dla naszego kraju, ale pod warunkiem, że sami będziemy mogli określić dla każdego programu odrębną grupę docelową.

Najdalej idący wariant przewiduje powołanie jednego programu, opartego na 2 głównych filarach, takich jak: bezpłatne dostawy owoców i warzyw, mleka i jego przetworów oraz ewentualnie innych produktów, oraz obowiązkowe działania edukacyjne finansowane z budżetu programu. Nowy program posiadałby jeden, wspólny budżet oparty na zasadach tzw. koperty krajowej. Oznacza to, że KE przyznawałaby osobny budżet na ten cel dla danego kraju.

Jak zauważyła Pawłowska, Polska, dzięki zaangażowaniu dużych środków finansowych z budżetu krajowego oraz różnych instytucji i branż, osiągnęła bardzo dobre rezultaty w realizacji obydwu programów. Administruje nimi Agencja Rynku Rolnego. Programem "szklanka mleka" objętych jest 2,4 mln dzieci, z czego 96 proc. - to uczniowie szkół podstawowych. Otrzymują oni 3 razy w tygodniu bezpłatnie mleko. ARR wydaje na ten cel ok. 150 mln zł rocznie. Ok. 40 mln zł daje KE, reszta pochodzi z budżetu krajowego i z Funduszu Promocji Mleka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl