Mlekpol przejmuje ŁSM Jogo

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej „JOGO” Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Łodzi i Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie zgłaszają zamiar łączenia się Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie z „Jogo” Łódzką Spółdzielnią Mleczarską w Łodzi. Podstawą połączenia będzie prawo spółdzielcze (art.96 i następne prawa spółdzielczego). Po koncentracji będzie istniał jeden podmiot – Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie – jako spółdzielnia przejmująca.

Co przejęcie przez Mlekpol oznacza dla ŁSM Jogo?

Z chwilą połączenia członkowie „JOGO” Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Łodzi staną się członkami Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie oraz uzyskają możliwość sprzedaży mleka na warunkach jak dotychczasowi członkowie Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol.

Ponadto, majątek Jogo przejdzie na spółdzielnię przejmującą, podobnie wierzyciele i dłużnicy. Po połączeniu nazwa Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol” w Grajewie i jej forma prawna nie ulegną zmianie. Głównym celem koncentracji jest przede wszystkim zapobieżenie dalszemu pogarszaniu się sytuacji ekonomicznej „JOGO” Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Łodzi i zapobieżenie postępującemu spadkowi skupu mleka w tej spółdzielni, wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa, poprawa warunków ekonomicznych dostawców mleka surowego, pełne wykorzystanie zdolności technologicznych zakładów przetwórczych.

Czym zajmuje się Łódzka Spółdzielnia Mleczarska Jogo?

Obie Spółdzielnie zajmują się skupem mleka i jego przerobem. „Jogo” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska w Łodzi prowadzi skup mleka na terenie 1 województwa – łódzkiego, natomiast Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie skup prowadzi na terenie 12 województw (podlaskie, warmińsko – mazurskie, mazowieckie, lubuskie, zachodnio – pomorskie, świętokrzyskie, pomorskie, lubelskie, kujawsko – pomorskie, łódzkie, wielkopolskie, śląskie). Produkty łączących się spółdzielni są sprzedawane na terenie całej Polski.

Mlekpol przejmuje Jogo za drugim podejściem

Przypomnijmy, to kolejna próba przejęcia Łódzkiej Spółdzielni przez Mlekpol. Poprzednia miała miejsce w styczniu-lutym 2020 roku. Wówczas Mlekpol zrezygnował z przejęcia Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JOGO. - Trwały rozmowy na ten temat, ale ostatecznie Mlekpol się z nich wycofał – powiedział wówczas serwisowi portalspożywczy.pl Krzysztof Jankowski, prezes Jogo, Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej. 

Ile zakładów w Polsce ma Mlekpol?

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol to obecnie jeden z największych producentów wyrobów mleczarskich w Polsce i w Europie. Obecnie przerabia mleko w13 wysoko wyspecjalizowanych i nowoczesnych zakładach w różnych częściach Polski. 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl