Z zadowoleniem przyjmujemy szybką reakcję Komisji za zalecenia grupy ekspertów wysokiego szczebla w spawie długoterminowych instrumentów dla europejskiego sektora mlecznego. Projekt propozycji odpowiada na nasze wnioski w związku z poprawą pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, co powinno pozwolić im na otrzymywanie bardziej sprawiedliwych dochodów z rynku oraz lepszej ceny za ich produkty - powiedział Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca.

Natomiast Henri Brichart, przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne" Komitetów Copa- Cogeca, powiedział, że rezultat ten może być otrzymany dzięki pewnych regułom prawnym w zakresie wspólnych negocjacji, które byłyby wdrażane przez organizacje uznawane przez producentów. Spółdzielnie mleczne muszą być uznane jako organizacje producentów, ze względu na ich przewagę w Europie. Projekt propozycji musi uznać rolę spółdzielni i nie może zakłócać ich wzrostu, zarówno jeśli chodzi o rozmiar, jak i o skalę. Pochwalamy również podejście Komisji w zakresie umów zawieranych między rolnikami i przetwórcami, które będą dobrowolne. Zapewni to producentom większą stabilność oraz pozwoli im na wzmocnienie ich pozycjonowania w łańcuchu żywnościowym. Umowy wpisują się w ramy reguł w zakresie wspólnych negocjacji, włącznie z cenami.

Pan Przewodniczący dodał : Ponadto pochwalamy decyzję Komisji w sprawie analizy roli organizacji międzybranżowych, już istniejących w europejskim sektorze warzyw i owoców. Co więcej, uważamy, że bardzo ważne jest, aby Komisja w swoim stanowisku skupiła się na wzmocnieniu przejrzystości rynku, szczególnie jeśli chodzi o ilości mleka produkowane w całej UE.

Pan Pesonen podkreślił natomiast, że każda nowa polityka powinna unikać wprowadzania obciążeń administracyjnych, które ciążą na rolnikach i operatorach sektora. - Propozycje te są niekompletne, ponieważ nie obejmują one wspólnotowych instrumentów zarządzania rynkiem. Instrumenty te muszą być utrzymane, aby chronić rolników przed ogromną niestabilnością rynków orz aby zagwarantować zrównoważoną i konkurencyjną produkcję mleka w Europie - powiedział.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl