Kolejne wnioski związane z ograniczaniem produkcji mleka w okresie od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. przyjmowane będą do dnia 12 października 2016 r.

Według wstępnych danych KE zapowiedziane zmniejszenie wypełnia 98,9% dostępnej kwoty, co oznacza redukcję produkcji w ostatnim kwartale tego roku o 1,06 mln ton (z 1,07 mln ton dostępnych w tym okresie). Ze wsparcia w zamian za zmniejszenie produkcji chce skorzystać 52 tys. rolników z 27 krajów członkowskich. Średnio jeden producent zaoferował wycofanie 20 ton mleka z rynku. Największe zainteresowanie pierwszą transzą programu odnotowano w Niemczech. W kraju tym wnioski złożyło około 15 tys. producentów na łączne zmniejszenie produkcji mleka o około 286 tys. ton. Wartość pomocy w wysokości 0,14 EUR za kilogram mniej mleka wyniesie w przeliczeniu około 50 mln EUR. Program ograniczania dostaw mleka działa również w innych krajach UE. We Francji producenci złożyli około 13 tys. aplikacji (na 181 tys. ton), a po około 4 tys. w Austrii, Holandii, Irlandii, Danii i Polsce. Według wstępnych informacji, producenci z Austrii zamierzają od października do grudnia dostarczyć 26,5 mln kg mleka mniej, a ponadto 90% z nich zamierza również ograniczyć dostawy w ramach następnej transzy. Stosunkowo najmniej wniosków wpłynęło z Rumunii i Bułgarii – łącznie około 2 tys.

 Dane Agencji Rynku Rolnego wskazują, że, spośród złożonych w Polsce blisko 4 tysięcy wniosków, 3777 otrzymało pozytywną weryfikację. Polscy producenci mleka zadeklarowali łączne ograniczenie produkcji w wysokości 60 mln kg mleka, na kwotę przekraczającą 34 mln PLN.

Ponadto Sekretarz stanu Jacek Bogucki na konferencji prasowej przypomniał, że mechanizm ograniczenia produkcji mleka nie jest jedynym wsparciem dla producentów mleka w UE. Poinformował, że trwają bardzo szczegółowe konsultacje z rolnikami i organizacjami rolniczymi dotyczące rozdysponowania 22,6 mln EUR przyznanych Polsce na pomoc dostosowawczą. Projekt podziału tej kwoty w październiku trafi do komisji Europejskiej.

Na program redukcji dostaw mleka UE przeznaczyła 150 mln EUR, co ma pozwolić na ograniczenie dostaw o około 1 mld kg. Mechanizm pomocy finansowej dla producentów mleka, za dobrowolne zmniejszenie dostaw, będzie finansowany na jednolitych zasadach w całej UE - pomoc będzie wypłaca tym producentom, którzy w jednym w wyznaczonych przez KE trzymiesięcznych okresów zredukują dostawy mleka do podmiotów skupujących w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego.

Pierwszy okres redukcji dostaw mleka to miesiące październik - grudzień 2016 r., drugi: listopad 2016 r. - styczeń 2017 r., trzeci: grudzień 2016 r. - luty 2017 r. i czwarty: styczeń - marzec 2017 r. Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Pomoc będzie można przyznać do maksymalnie 50 % ilości mleka sprzedanego przez producenta do podmiotów skupujących w okresie referencyjnym.

Wnioski o przyznanie pomocy będą podlegały szczegółowym kontrolom zarówno administracyjnym jak i kontrolom na miejscu, celem których będzie weryfikacja czy producenci ubiegający się o pomoc nie stwarzają sztucznych warunków do wzięcia pomocy.

Stawka pomocy do redukcji dostaw mleka została określona na poziomie 0,14 EUR za każde 100 kg zredukowanej ilości mleka. KE zastrzegła sobie jednak możliwość redukcji współczynnika przydziału, jeżeli wnioski o pomoc w skali UE, przekroczą maksymalną wielkość redukcji dostaw.

Zdaniem prezesa ARR, współczynnik ten raczej nie będzie zmniejszony. Jak podała KE po zakończeniu trzymiesięcznego okresu redukcji rolnicy będą mieli 45 dni (mniej więcej do połowy lutego) na przedstawienie dowodów, że faktycznie ograniczyli produkcję w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Dalsze procedury związane z kolejną transzą pomocy mają być ogłoszone nie później niż do 30 września.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl