EDA ma potężne obawy odnośnie unijnej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

W związku z tym kończą się tzw. konsultacje między poszczególnymi służbami Komisji UE. Ogólnym celem Komisji UE jest osiągnięcie do 2030 roku poziomu 100% opakowań nadających się do recyklingu i/lub ponownego wykorzystania. Jak dotąd, odpowiednie służby DG ENVI w swoim projekcie zasadniczo uznały wyjątkową specyfikę mleczarstwa i produktów mlecznych.

Niemniej jednak to niezbędne i w pełni uzasadnione uznanie nie znajduje przełożenia w całym tekście projektu legislacyjnego. Zasygnalizowaliśmy nasze poważne obawy, zwłaszcza jeśli chodzi o tzw. "wykaz negatywny" w załączniku II, część D z różnymi komórkami Komisji UE.

Konsumenci kupują mleko w kartonach

Do tej pory uznawano wyjątkową specyfikę mleka i przetworów mlecznych: Propozycja Komisji UE z ważnych powodów nie narzuca obowiązkowych systemów gromadzenia i wycofywania produktów mlecznych i mleczarskich. Poprosiliśmy o zachowanie tej zasady również w przypadku proponowanego " wykazu negatywnego" materiałów opakowaniowych. Mówiąc jaśniej: 70% całego mleka konsumpcyjnego jest dostarczane do konsumentów w całej naszej Unii w opakowaniach kartonowych - po umieszczeniu na "negatywnej liście" spowodowałoby to nie tylko gwałtowne zatrzymanie wszystkich starań recyklingowych, inwestycji i innowacji tego sektora opakowań

- stwierdza sekretarz generalny EDA Alexander Anton.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl