W spotkaniu ze strony MRiRW wzięli udział: Michał Rzytki – Dyrektor w Departamencie Jakości i Promocji Żywności MRiRW, Bartosz Pytlak – Naczelnik z Wydziału Rolnictwa Ekologicznego MRiRW oraz dr. Józef Tyburski z Rady Rolnictwa Ekologicznego. Spotkanie otworzył Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. który wraz z Wojciechem Wilamowskim, Przewodniczącym Rady KZSM Zw. Rew. przywitał uczestników spotkania – przedstawicieli spółdzielni mleczarskich oraz producentów mleka ekologicznego jak również organizacji ekologicznych.

 Prelegentem spotkania był Pan Michał Rzytki z MRiRW, który przedstawił i scharakteryzował główne aspekty funkcjonowania produkcji mleka ekologicznego w Polsce w tym m.in.: ramy prawne, działania MRiRW w celu zwiększenia produkcji ekologicznej, oraz dane dot. ekologicznej produkcji mleczarskiej.

W związku z tym, że rynek produktów ekologicznych cały czas się rozwija a podaż na mleko ekologiczne jest w Polsce ograniczona, MRiRW chce podjąć działania mające na celu zmianę tego stanu rzeczy.

W czasie dyskusji wskazano na największe problemy i bariery związane z produkcją mleka ekologicznego w Polsce, do których należą m.in.:

- duże rozdrobnienie gospodarstw ekologicznych i ich b. mała powierzchnia,

- mała liczba krów w systemie produkcji ekologicznej,

- wysokie koszty związane z transportem mleka od producenta do przetwórcy, utrudniony i zaburzony łańcuch dostawy mleka do spółdzielni,

- wysokie koszty producentów mleka ekologicznego m.in. koszty pasz ekologicznych dla krów itp.,

- polscy przetwórcy w związku ograniczoną podażą mleka ekologicznego w Polsce, są zmuszeni do jego sprowadzania m.in. z Litwy i Słowacji,

- zbyt mała liczba odbiorców produktów ekologicznych m.in. z powodu wysokich cen,

- duże sieci handlowe stosują b. wysokie marże na tego typu produkty,

- żądanie od dużych sieci handlowych dużych dostaw produktów ekologicznych,

- wsparcia państwa w postaci dopłat dla producentów jest symboliczne,

- niejednoznaczne i rygorystyczne i skomplikowane przepisy prawa i systemy certyfikacji producentów,

- mały asortyment dostępnych produktów ekologicznych,

- stosunkowa mała wiedza konsumentów na temat produktów ekologicznych,

- długi i skomplikowany czas konwersji z gospodarstwa konwencjonalnego na ekologiczne,

- mniejsza wydajność krów w systemie produkcji ekologicznej.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl