Działania Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita realizowane są w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego 14001. Jego ciągłe doskonalenie oraz integrowanie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 i Międzynarodowym Standardem Bezpieczeństwa Żywności FSSC 22000 służy stworzeniu jednego efektywnego systemu, który gwarantuje ciągłe zmniejszenie wpływu na środowisko.

– Mlekovita – lider polskiej branży spożywczej – dostarcza nie tylko produkty najwyższej jakości, ale również przyjazne dla środowiska. Ważnym elementem strategii firmy są zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, uwzględniające między innymi kryteria ekologiczne. Dążymy do równoważenia celów we wszystkich aspektach naszej działalności, w tym także w obszarze ekologii. Jesteśmy świadomi naszego oddziaływania na środowisko, dlatego stale modernizujemy nasze zakłady. Efektem naszej szczególnej troski o ochronę środowiska są inwestycje dokonywane nie tylko w centrali, ale także m.in. w zakładach w Trzebownisku, Lubawie i Morągu – mówi Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita.

Tylko w ubiegłym roku wybudowano instalację wykorzystującą ciepło spalin z odnawialnego źródła energii, które zlokalizowane jest na przyzakładowej oczyszczalni ścieków w centrali Grupy Mlekovita i zagospodarowane w Fabryce Proszków Mlecznych. Efektem energetycznym inwestycji jest obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną z gazu ziemnego, przez zastąpienie części ciepła z kotłowni opalanej gazem ziemnym ciepłem z odnawialnego źródła energii.

Elektrociepłownia zakładowa w oddziale Mlekovity w Trzebownisku to jedno z najnowocześniejszych centrów energetycznych zakładu przemysłowego w Europie. Obiekt wytwarza energię elektryczną, parę technologiczną oraz ciepłą wodę na potrzeby procesów produkcyjnych zakładu. W 2019 r. elektrociepłownia wyprodukowała energię elektryczną w ilości 4440 MWh oraz energię cieplną w ilości 26 534 GJ. Wybudowanie obiektu pozwoliło na rezygnację z istniejącej kotłowni węglowej, dzięki czemu zmniejszono oddziaływanie na środowisko – zredukowano emisję: dwutlenku węgla o 60%, tlenków azotu o 75%, tlenków siarki o 99%, a pyłów o 99%. Obiekt stał się samowystarczalny, jeśli chodzi o energię elektryczną i cieplną. Energia jest produkowana z odnawialnych źródeł energii, w tym przypadku substratem jest osad poflotacyjny i ściekowy z oczyszczalni ścieków, z którego jest produkowany biogaz zasilający kocioł gazowy. Z uwagi na znaczny wsad biogazu ograniczono zużycie gazu ziemnego. Inwestycja przyczyniła się do poprawy stanu środowiska na terenie Podkarpacia.

Także w zakładzie Mlekovity w Lubawie w minionym roku zaprojektowano i wybudowano elektrociepłownię, tworząc układ o mocy 0,99 MW. Wybudowany system kogeneracyjny będzie pokrywał niemal całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną zakładu. Kotłownia węglowa została wyłączona z eksploatacji. Wybudowano również i oddano do użytku nową kotłownię gazową w zakładzie Mlekovity w Morągu. W kotłowni zainstalowano dwa kotły parowe o wydajności pary 2 t/h i łącznej mocy 2,6 MW. Osiągnięto 95% sprawności nowej kotłowni, a średnioroczna ilość oszczędzonej energii finalnej to 377912,71 kWh/rok. Wyłączona z eksploatacji została niskowydajna kotłownia węglowa.

Inwestycje w centrali Grupy Mlekovita, w oddziałach w Trzebownisku, Lubawie i Morągu to tylko kilka przykładów inwestycji prośrodowiskowych, krok po kroku przeprowadzanych przez lidera branży. Poza dużymi projektami sukcesywnie wymienia też m.in. instalacje oświetleniowe w halach produkcyjnych oraz w magazynach na energooszczędne oświetlenie typu LED, dążąc tym samym do wprowadzania i utrzymywania najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl