Mleczarstwo przed wieloma wyzwaniami

Zauważa, że cała gospodarka, w tym sektor mleczarski, mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami, do których należą m.in. galopująca inflacja, wzrosty kosztów energii, transportu czy surowca. Obecne zagrożenie ograniczenia dostaw energii spowodowane jest przede wszystkim trwającą w Ukrainie wojną oraz sankcjami nałożonymi na Rosję.

Niezwykle ważnym zadaniem i priorytetem na najbliższe lata jest zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego.Aby je zagwarantować, należy zadbać o stworzenie warunków opłacalności wytwarzania mleka w gospodarstwach i utrzymać ciągłość produkcji w zakładach przetwórczych. Racjonowanie zużycia paliw może stać się koniecznością, jednak nie możemy dopuścić do sytuacji, w której branża spożywcza będzie miała ograniczony do nich dostęp. Są one niezbędne w procesie przetwórstwa żywności.

- mówi Zbigniew Groszyk.

Ciągłość łańcucha chłodniczego

Podkreśla, że w branży mleczarskiej szczególnie istotne jest zachowanie ciągłości procesu przetwórczego ze względu na niską trwałość surowca, który musi być przechowywany w odpowiednich warunkach chłodniczych i codziennie przetwarzany.

Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i specyfika naszej branży dają mocne podstawy do traktowania nas jako infrastrukturę krytyczną z priorytetowym dostępem do czynników energetycznych.

- zauważa Zbigniew Groszyk.

Dywersyfikacja źródeł energii

Należy także podkreślić, że przedsiębiorstwa powinny podejmować działania minimalizujące zagrożenia wystąpienia przerw lub zakłóceń w zasilaniu zakładów.

W SM Mlekpol wprowadziliśmy rozwiązania techniczne pozwalające na dywersyfikację paliw stosowanych do produkcji energii cieplnej. Wszystkie nasze kotłownie parowe dostosowane są do pracy zarówno z wykorzystaniem gazu ziemnego lub LNG, jak i oleju opałowego, a w ramach posiadanych magazynów tych czynników energetycznych jesteśmy gotowi płynnie przestawić pracę z jednego paliwa na drugie. 

- mówi Zbigniew Groszyk.

Dodatkowo np. w zakładach w Mrągowie i Zambrowie uruchomione zostały elektrociepłownie wykorzystujące technologię wysokosprawnej kogeneracji.

Mlekpol produkuje z gazu ziemnego własną energię elektryczną i energię cieplną charakteryzującą się bardzo niskimi emisjami. Pozwala to na duże obniżenie obciążenia środowiska, ale również dywersyfikacje źródeł zasilania naszej firmy energią elektryczną i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl