Jednym z ważniejszych aspektów naszej kooperatywy będzie promocja zdrowego stylu odżywiania oraz  poprawianie prozdrowotnych zachować żywieniowych. Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol to niekwestionowany lider polskiego mleczarstwa. Tym bardziej cieszy nas perspektywa podejmowania wspólnych inicjatyw – mówi rektor Dębski.

Obustronne korzyści współpracy

Dla prof. Joanny Jasińskiej, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej kluczowe znaczenie ma rozwijanie współpracy w zakresie projektów badawczo-rozwojowych oraz działań dydaktycznych.

- Współpracę z SM Mlekpol dedykujemy głównie studentom kierunku Dietetyka, jednak widzimy możliwość zainteresowania wspólnymi inicjatywami także studentów pozostałych naszych kierunków medycznych. Dzięki podpisanemu porozumieniu nasi studenci będą mieli możliwość wizyt studyjnych w wybranych  zakładach produkcji mleczarskiej Mlekpolu oraz w Instytucie Innowacji Przemysłu Mleczarskiego przy SM Mlekpol. Jako uczelnia od zawsze stawiamy na  umożliwienie naszym studentom poznania, już na etapie edukacji i przygotowania do zawodu, praktycznej strony danej profesji. Współpraca z producentem wyrobów mleczarskich pod takimi markami jak Łaciate, Milko, Maślanka Mrągowska czy Rolmlecz to niepowtarzalna okazja do poznania i poszerzania wiedzy na temat organizacji procesów technologii, produkcji i  jakości w najlepszym wydaniu - mówi prof. Jasińska.

Promocja racjonalnego żywienia

Prezes Zarządu SM Mlekpol Edmund Borawski także nie kryje zadowolenia z podjętej współpracy.

- Cieszy nas otwartość Warszawskiej Uczelni Medycznej na zapoznanie swoich studentów z  procesem wytwarzania produktów mleczarskich począwszy od producenta mleka aż o półki sklepowej. Nie bez znaczenia jest także dla nas wkład w proces kształcenia przyszłych kadr medycznych, które warto wspierać zawsze. Jednak szczególnie teraz, w tak trudnej sytuacji pandemii, która boleśnie pokazała jak ważne jest pilne i dobre wykształcenie medyków, wydaje się to wyjątkowo znaczące.  Mamy nadzieję nie tylko na współpracę w zakresie dydaktyki ale również wspólne przedsięwzięcia promujące racjonalne odżywianie w tym niebagatelną role mleka i wyrobów mleczarskich w diecie człowieka. Zdrowy styl życia to hasło, które przyświeca nam od wielu lat - mówi Edmund Borawski.

Porozumienie podpisano 9 marca 2022 r, w siedzibie SM Mlekpol w Grajewie. Sygnatariuszami dokumentu byli: prof. Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej oraz Edmund Borawski, Prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl