Natomiast w ujęciu wartościowym odnotowano 16% zniżkę do 111 mln EUR. W przypadku wywozu samych jogurtów nastąpił ponad 12,2% spadek wartości eksportu do 58,2 mln EUR, natomiast w wywozie pozostałych artykułów objętych kodem PCN 0403 nastąpiła niemal 20% zniżka wartości wywozu.

W związku z takim stanem rzeczy rola jogurtów w całej podgrupie w ujęciu wartościowym zwiększyła się, a ich udział wzrósł z 50,1% w 2014 roku do 52,4% w roku ubiegłym. Jak widać na wykresie, w każdym miesiącu eksport był mniejszy od wyniku z 2014 roku i tylko w styczniu i marcu przewyższał wywóz z 2013 roku.

Do państw członkowskich UE trafiło niemal 96,2% jogurtów, napojów mlecznych i deserów wysłanych w ubiegłym roku za granicę. Najważniejszym odbiorcą produktów z tej podgrupy była Wielka Brytania – przy 35% wzroście ilości (do 31,3 tys. ton) zaobserwowano tu 32% zwyżkę wartości (do 15,7 mln EUR). Dało to Wielkiej Brytanii 14% udział w wartości danego wywozu z Polski.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl