Ogółem od początku bieżącego roku skupiono 3045,9 mln l mleka, tj. o ponad 2% mniej w stosunku do 2012 roku.

Przy ewentualnych spadkach cen zbóż i roślin oleistych jest szansa, że w dalszej części roku nastąpi wzrost towarowej produkcji mleka. Potencjał nie jest jednak duży, zważywszy na ograniczenia kwotowe.

To z kolei może sprzyjać utrzymaniu się wysokich cen mleka w 2013 r. i to pomimo prawdopodobnego pogorszenia koniunktury na krajowym rynku mleczarskim.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl