Ten kontrowersyjny temat wzbudza obawy głównie ze względu na brak precyzyjnych danych jednoznacznie świadczących o korzyściach lub szkodach, jakie wiążą się z organizmami transgenicznymi.

Czym jest żywność GM i bez GMO

Żywnością GM, czyli żywnością modyfikowaną genetycznie, określane są takie produkty spożywcze pochodzenia odzwierzęcego lub roślinnego, których kod genetyczny został zmieniony wskutek działań metod inżynierii genetycznej.

W odniesieniu do żywności, która zawiera lub składa się z GMO należy zwrócić uwagę na definicję słowa „składnik” określoną w prawie żywnościowym. Według przepisów prawnych, określono go jako surowiec użyty do wytworzenia danego artykułu spożywczego, który jest obecny też w gotowym produkcie, lecz przyjmuje inną formę.

Jak GMO wpływa na ludzkie zdrowie?

Wpływ GMO na stan zdrowia populacji ludzkiej i innych organizmów żywych nie jest do końca poznany. Nie ma też wyników badań jednoznacznie potwierdzających zagrożenie, jakie stwarza genetycznie modyfikowana żywność. Do tej pory badania w tym zakresie prowadzone były jedynie na zwierzętach.

Możemy jednak mówić o głównych niepożądanych skutkach oddziaływania GMO na zdrowie ludzkie: alergenności (nieznane dotąd alergeny, toksyny i białka, pojawiające się w żywności wraz z powstającymi nowymi organizmami transgenicznymi, jako skutek uboczny manipulacji genowych), zaburzeniach płodności, obniżeniu odporności, wpływu na układ pokarmowy (na przykład mogą powodować spowolnione trawienie) oraz otyłości i nowotworach.

Kampania „Wolne od GMO” sfinansowana jest z Funduszu Promocji Mleka i realizowana przez Polską Izbę Mleka

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl