Przewodniczący Copa Martin Merrild na gorąco skomentował „Pakiet ten stanowi krok we właściwym kierunku musimy jednak zobaczyć jak się rozwinie sytuacja. Wielu rolników w Unii zmaga się z najgorszym kryzysem od początku lat 80-tych. Branża mleczarska i wieprzowa się wykrwawiają. Ucierpiały z powodu utraty naszego głównego rynku zbytu - Rosji - wartego 5,1 mld euro. Należy doprowadzić do jak najszybszego ponownego otwarcia rosyjskiego rynku. Zaproponowane środki obejmujące pomoc państwa i podniesienie dopłat de minimis mogą pomóc niektórym rolnikom, oddalają nas jednak od wspólnej polityki UE, która ponosi konsekwencje decyzji politycznych jakie zapadły na arenie międzynarodowej.”

„Uzgodniony dzisiaj pakiet dysponuje potencjałem do poprawy aktualnej sytuacji kryzysowej, zwłaszcza dzięki niektórym środkom zarządzania rynkiem, wykorzystaniu ubezpieczeń kredytów eksportowych i dodatkowym instrumentom finansowym. Cieszymy się również, że obserwatorium rynku mleka zostało rozciągnięte na inne sektory. Apelujemy jednak do ministrów o przyśpieszenie wypłaty 500 mln euro przyznanych w pakiecie uruchomionym przez UE we wrześniu ubiegłego roku, gdyż rolnicy na chwilę obecną uzyskali jedynie część tej pomocy,” dodał.

Przewodniczący Cogeca Thomas Magnusson wyraził następnie zadowolenie z faktu, że UE ponownie zobowiązała się do zwiększenia działań promocyjnych i znalezienia nowych rynków zbytu. „Dobrze, że Komisja uznała współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) za kwestię priorytetową, by opracować odpowiednie instrumenty finansowe pozwalające rolnikom na inwestycje w gospodarstwach i zwiększenie ich konkurencyjności,” dodał.

Copa i Cogeca wyraziły zadowolenie z faktu, że wzmocniono niektóre narzędzia rynkowe zawarte w pakiecie, w tym podwojono pułapy interwencji dla odtłuszczonego mleka w proszku i masła. Żałujemy jednak, że nie podjęto korzystnej decyzji co do czasowego podniesienia unijnej ceny interwencyjnej odtłuszczonego mleka w proszku i masła, by odzwierciedlić rosnące koszty produkcji i rzeczywistość rynkową. Ponadto, nie zaktualizowano narzędzi rynkowych w sektorze warzyw i owoców, w tym nie przeprowadzono przeglądu ceny za wycofanie produktów z rynku.

Pakiet środków wsparcia uzgodniony przez ministrów obejmuje:

- Znalezienie nowych rynków zbytu.
- Wzmocnienie działań promocyjnych i wykorzystanie ubezpieczeń kredytów eksportowych.
- Dostosowanie narzędzi zarządzania najważniejszymi rynkami towarów rolnych: podwojenie pułapów dla odtłuszczonego mleka w proszku i masła oraz ponowne uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.
- Umarzanie zadłużenia/ pożyczek w celach inwestycyjnych oraz pomoc państwa i dostosowanie pułapu de minimis.
- Dobrowolne środki udostępniające rolnikom i ich spółdzielniom narzędzia pozwalające na zarządzanie produkcją w sektorze (art. 222).
- Rozciągnięcie unijnego obserwatorium rynku mleka na inne branże.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl