W trakcie uroczystego spotkania również mowa była o działaniach Polskiej Izby Mleka zrealizowanych w 2012 roku, jak również planach i przedsięwzięciach na rok bieżący.

Podkreślili, iż od pięciu lat Izba bardzo prężnie działa na rzecz mleczarstwa, wpływa na kształtowanie polityki mleczarskiej i uczestniczy w jej realizacji. Aktywnie działa przy opiniowaniu projektów, ustaw i rozwiązań, które dotyczą funkcjonowania polskiego sektora mleczarskiego. Działając na rzecz sektora PIM nie zapomina o konsumentach, a przede wszystkim o najmłodszych. To do nich kieruje akcje mające na celu zwiększenie spożycia mleka i jego przetworów.

Rok 2012 był trudny dla polskiego mleczarstwa, jednakże Polska Izba Mleka nie zwolniła tempa swoich działań na rzecz członków i konsumentów. Zrealizowano m.in. kolejną edycję konferencji „Fakty i mity o mleku", skierowanej przede wszystkim do mediów, lekarzy i nauczycieli, czyli przedstawicieli środowisk, które przekażą najmłodszemu pokoleniu informacje o walorach, jakie niesie za sobą spożywanie mleka i jego przetworów. Poraz kolejny zorganizowano również „Światowy Dzień Picia Mleka Szkolnego" i „Dziecięcą Mleczną Wyspę". Cykliczność przeprowadzanych działań zapewnia utrwalenie ważnych z punktu widzenia Izby informacji, poszerza wiedzę konsumentów w dziedzinie walorów produktów mlecznych, jak również rokrocznie trafia ze swoim przekazem do coraz szerszej grupy odbiorców.

Polska Izba Mleka w trakcie minionego roku nie zapominała o swoich Członkach. To z myślą o nich właśnie nieprzerwanie tworzy liczne wydawnictwa m.in.: analizy branżowe publikowane tygodniowo i miesięcznie, informuje o możliwości zawarcia nowych ofert handlowych i kontaktów z innymi rynkami. Nieustannie jest w kontakcie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównym Inspektoratem Weterynarii, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Agencją Rynku Rolnego, jak również innymi instytucjami czy też placówkami dyplomatycznymi na całym świecie, a wszystko to w celu zapewnienia jak najświeższych informacji dotyczących branży mleczarskiej - jej działania, funkcjonowania i możliwości.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2012. Udzielono również absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Mleka oraz przyjęto plan działania i plan finansowy na bieżący rok. W trakcie obrad dokonano również wyborów członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję.

W Komisji Rewizyjnej zasiadają:
1. Jan Dworniak - Centrum Badań Audytorskich, Analiz i doradztwa Finansowego Sp. z o.o.
2. Piotr Leowski - Elopak S.A.
3. Anna Wachowiak - Eurohansa Sp. z o.o.
4. Piotr Robak - Hypred Polska Sp. z o.o.
5. Andrzej Szczepański - ZUH Robico

Skład Sądu Koleżeńskiego:
1. Zbigniew Gąsior - Mlekoma Sp. z o.o.
2. Tadeusz Sporek - PPHU Laktopol Sp. z o.o.
3. Sławomir Cichacki - ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie
4. Jan Piechowiak - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Głubczyce
5. Aleksander Rożuk - Nadbużańska Spółdzielnia Mleczarska

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl