Podkreśla, że Porozumienie wypracowuje i przyjmuje wspólne dla całej branży stanowiska, na przykład w kwestii infrastruktury krytycznej czy też  odnośnie poprawek przyjętych przez Parlament Europejski do rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. - W tym ostatnim przypadku opowiedzieliśmy się za odrzuceniem tej części poprawek, przyjętych przez Parlament Europejski, które zwiększają obciążenia biurokratyczne oraz odcinają zarówno przetwórców jak i producentów mleka od sygnałów płynących z rynku lub uniemożliwiają szybką reakcję na takie sygnały, jednocześnie popierając te poprawki, które ułatwią podmiotom funkcjonowanie na rynku mleka i jego przetworów. Praca merytoryczna w ramach Porozumienia rozwija się coraz intensywniej, i, co szczególnie cieszy, biorą w niej czynny udział przedstawiciele firm i spółdzielni - członkowie naszych organizacji - mówi Marcin Hydzik.

- Co najważniejsze, udało się ustanowić szybką ścieżkę podejmowania decyzji przez wszystkie pięć organizacji tworzących Porozumienie. Oceniam, że współpraca pomiędzy naszymi organizacjami w ramach Porozumienia jest bardzo dobra, a Sygnatariusze Porozumienia solidarnie realizują postawiony przed sobą cel, jakim jest obrona interesów branży mleczarskiej - podkreśla prezes Porozumienia dla Mleczarstwa.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl