Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili wolę utworzenia Porozumienia dla mleczarstwa, jako nowej formy współpracy organizacji i wypracowania wspólnego stanowiska całej branży mleczarskiej wobec poważnych wyzwań i zagrożeń z jakimi sektor przetwórstwa mleka będzie się zmagał w najbliższej przyszłości.

Porozumienie jest dobrowolne, a jego Sygnatariusze zachowają swoją podmiotowość i niezależność w jego ramach. Ustalono, że najpóźniej do końca 2020 roku zostanie wypracowana Deklaracja programowa, aby umożliwić jak najszybsze podjęcie prac merytorycznych przez Porozumienie".

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl