Dla powodzenia działalności takich organizacji potrzebna jest determinacja ludzi, chęć działania, umiejętności i charyzma. Organizacje powinny wspierać w organizacjach pozarządowych proces legislacyjny, a wydaje się, że zupełnie nie jest to praktykowane. Często osoby rzekomo reprezentujące daną branżę, nie mają o jej sposobie pracy i problemach żadnego pojęcia. Oczywiście idealną sytuacją byłoby stworzenie organizacji dla jednej branży. Wydaje się to jednak w tym momencie niemożliwe, ze względu na ambicje ludzkie - uważa Maciej Lipiński.

Jego zdaniem, o działalność branżowych organizacji i ich współpracę powinno się pytać osób, które w nich pracują. - My zrzeszeni jesteśmy w Polskiej Izbie Mleka i jesteśmy zadowoleni ze sposobu jej działania - dodaje.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl