Nowe przepisy dopuszczają ponadto wolny obrót mlekiem.

Nowelizacja wprowadza nowe zasady udzielania dopłaty krajowej za dostarczanie mleka do szkół podstawowych. Firma zainteresowana otrzymaniem takiej dopłaty powinna zgłosić wniosek do Agencji Rynku Rolnego - z podaniem wielkości planowanych dostaw mleka do szkół - i określić stawkę dopłaty. ARR zaś określi limity środków finansowych na ten cel dla poszczególnych dostawców. O wysokości dopłat z budżetu krajowego do tzw. szklanki mleka decyduje co roku rząd.

W uchwalonej przez Sejm 24 czerwca nowelizacji znalazły się także zmiany dotyczące systemu dopłat do produkcji mleka i mechanizmów interwencyjnych. M.in. zmieni się termin wydania przez ARR decyzji w sprawie przyznania kwot indywidualnych z krajowej rezerwy. Decyzje takie będą wydawane dopiero po ukazaniu się rozporządzenia dotyczącego ustalenia wysokości rezerwy krajowej. Obecnie w przepisach nie ma określonego terminu, co zobowiązuje Agencję do wysłania odpowiedzi w ciągu miesiąca - bez względu na to, czy wysokość rezerwy została ustalona.

Nowe przepisy pozwalają ponadto na swobodny obrót mlekiem przez firmy skupujące. Dotychczas firmy te musiały dostarczać mleko tylko do mleczarni zarejestrowanych w Agencji Rynku Rolnego.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl