Racjonowanie zużycia paliw może być koniecznością

Wiceprezes Zarządu SM Mlekpol podkreśla, że niezwykle ważnym zadaniem i priorytetem na najbliższe lata jest zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego. Aby je zagwarantować, należy zadbać o stworzenie warunków opłacalności wytwarzania mleka w gospodarstwach i utrzymać ciągłość produkcji w zakładach przetwórczych.


Racjonowanie zużycia paliw może stać się koniecznością, jednak nie możemy dopuścić do sytuacji, w której branża spożywcza będzie miała ograniczony do nich dostęp. Są one niezbędne w procesie przetwórstwa żywności. W branży mleczarskiej szczególnie istotne jest zachowanie ciągłości procesu przetwórczego ze względu na niską trwałość surowca, który musi być przechowywany w odpowiednich warunkach chłodniczych i codziennie przetwarzany. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i specyfika naszej branży dają mocne podstawy do traktowania nas jako infrastrukturę krytyczną z priorytetowym dostępem do czynników energetycznych

- mówi Zbigniew Groszyk

Przedsiębiorstwa muszą działać same

Zbigniew Groszyk zauważa, że przedsiębiorstwa powinny podejmować działania minimalizujące zagrożenia wystąpienia przerw lub zakłóceń w zasilaniu zakładów.

W SM Mlekpol wprowadziliśmy rozwiązania techniczne pozwalające na dywersyfikację paliw stosowanych do produkcji energii cieplnej. Wszystkie nasze kotłownie parowe dostosowane są do pracy zarówno z wykorzystaniem gazu ziemnego lub LNG, jak i oleju opałowego, a w ramach posiadanych magazynów tych czynników energetycznych jesteśmy gotowi płynnie przestawić pracę z jednego paliwa na drugie.Dodatkowo np. w zakładach w Mrągowie i Zambrowie uruchomione zostały elektrociepłownie wykorzystujące technologię wysokosprawnej kogeneracji -

wymienia wiceprezes Mlekpolu.

Mlekpol produkuje z gazu ziemnego własną energię elektryczną i energię cieplną charakteryzującą się bardzo niskimi emisjami. Pozwala to na duże obniżenie obciążenia środowiska, ale również dywersyfikacje źródeł zasilania firmy energią elektryczną i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl