Kazeiniany spożywcze to produkty mleczne otrzymane w drodze poddania kazeiny spożywczej lub ziaren koagulatu kazeiny spożywczej działaniu czynników neutralizujących, po którym następuje suszenie. Jednoznaczne przepisy dotyczące klasyfikacji niektórych substancji w kazeinianach spożywczych stanowiących dodatki do żywności zawiera Dyrektywa (UE) 2015/2203.

Kazeiniany spożywcze należą do produktów mlecznych. Grupa ta nie jest jednak określona w wykazie zawartym w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Dlatego też na mocy Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2016/691 ustanowiono kategorię „Kazeiniany spożywcze” i włączono do niej dodatki dopuszczone w kazeinianach spożywczych z podaniem odpowiednich warunków stosowania. Zabieg ten zapewnia jasność prawa i nie wprowadza nowych zastosowań dodatków do żywności. Rozszerzenie zastosowania tych dodatków stanowi aktualizację wykazu unijnego niemającą wpływu na zdrowie człowieka. Wykaz kazeinianów spożywczych zawiera tabela.

 

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl