Podkreślił, że praca i przyszłość w rolnictwie są bardzo ciężkie. - problem nie dotyczy tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. Dziennie w UE ginie 1000 gospodarstw rolnych – podkreślił senator.

Równocześnie zwrócił uwagę, że w Polsce nie da się wprowadzić wielkoobszarowych form gospodarowania. - Nasza struktura rolna i społeczna wyklucza wielkoobszarowe gospodarstwa. Można to wykorzystać na naszą korzyść – uważa Jerzy Chróścikowski.

- Jestem zdania, że model spółdzielczy się sprawdził i musi się utrzymać dodał.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl