W tym pierwszym przypadku w I kwartale br. odnotowano 18-procentowy wzrost eksportu w relacji rocznej, do 30,8 mln euro. Udział tej kategorii w wywozie przetworów mleczarskich ogółem z Polski wyniósł 9% wobec 8% przed rokiem.

W dalszym ciągu najistotniejszą pozycję eksportową zajmują sery z 43% udziałem (wobec 40% przed rokiem). W okresie styczeń-marzec br. ich eksport był o 17% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, i wyniósł 151,0 mln euro. Za tak dynamiczny rozwój rynku odpowiada głównie Rosja. W okresie styczeń - luty br. nasz sąsiad zakupił poza swoimi granicami o ponad 12% więcej serów (łącznie 45,4 tys. t) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W I kwartale br. Polska sprzedała na rynek rosyjski ponad 6 tys. ton serów za łączną wartość 19,2 mln euro, co oznacza ponad 2-krotny wzrost w skali roku. W przypadku pozostałych państw eksport utrzymał się na poziomie sprzed roku, lub był jedynie nieznacznie wyższy.

W I kwartale br. spadła natomiast wartość wywozu z Polski mleka w proszku - o ponad 4% w relacji rocznej do 50,6 mln euro - galanterii mlecznej (jogurty, maślanka, kod CN: 0403) - o ponad 4% do 30,4 mln euro - oraz, nieznacznie serwatki (w tym w proszku) - o 0,1% do 45,7 mln euro.

Warto przy tym zwrócić uwagę na Chiny, które w I kwartale br. zaimportowały ponad 300 ton polskiego mleka w proszku, za 795 tys. euro. Dzięki temu znalazły się na 16 pozycji wśród naszych odbiorców tego artykułu. Jeszcze rok temu polski eksport do Państwa Środka był śladowy i odnosił się głównie do serwatki w proszku.

Powyższe wyniki mogą jednak ulec pogorszeniu, bowiem 1 maja br. weszły w życie nowe przepisy regulujące chiński import przetworów mleczarskich. Wprawdzie jest to przede wszystkim przeformułowanie dotychczasowego prawodawstwa, niemniej pojawiły się też nowe zapisy, które istotnie zwiększają koszty handlu. Mianowicie, eksporterzy, którzy po raz pierwszy pojawiają się na tym rynku muszą przedstawić szeroki wachlarz dokumentów dotyczących m.in. zagadnień weterynaryjnych oraz bezpieczeństwa publicznego w kraju pochodzenia produktu a także dostarczyć raporty z testów wykonanych w oparciu o konkretne pozycje wyszczególnione w chińskich narodowych standardach bezpieczeństwa żywności. Powyższe wyraźnie faworyzuje dużych, korporacyjnych dostawców przetworów, kosztem mniejszych firm, szukających nowych rynków zbytu w tym regionie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl