Jego zdaniem, dzięki dostępności do informacji pochodzącej z coraz większej ilości rynków możliwe jest wychwytywanie i wykorzystywanie wszelkich chwilowych anomalii cenowych nie posiadających uzasadnienia w jakości oferowanego towaru, co będzie przyczyniało się do rozwoju arbitrażu cenowego na poziomie interkontynentalnym. - W Europie i w Polsce pojawiają się inicjatywy związane z tworzeniem platform transakcyjnych, których głównym celem jest obniżenie kosztów handlowych zarówno dla kupujących jak i sprzedających. Platformy takie z powodzeniem działają na rynkach finansowych oraz towarowych w odniesieniu do towarów masowych. Ponieważ również produkty mleczne ulegają stopniowej standaryzacji, zwłaszcza w obszarze proszków mlecznych, tłuszczy i najpopularniejszych serów należy oczekiwać, że platformy transakcyjne będą stopniowo zdobywać również rynek mleczarski – mówi Mirosław Szczepański.

Z dużym zainteresowaniem będziemy śledzić start pierwszej działającej w trybie 24/7 europejskiej platformy on-line w przyszłym tygodniu. Jest to nowa jakość na rynku, która może wyznaczyć przyszłe trendy, choć niewątpliwie początki nie będą raczej spektakularne.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl