Przyjęcie drugiej uchwały połączeniowej jest formalnym dopełnieniem procesu działań konsolidacyjnych obu spółdzielni. W tym momencie zgodę na połączenie musi wyrazić jeszcze Prezes UOKiK, po czym OSM Chojnice utraci swoją dotychczasową tożsamość prawną. Datą ustaloną jako oficjalny dzień połączenia i wpisu do KRS jest 1 sierpnia br. Chojnickim zakładem SM Spomlek, zgodnie z podpisana umową połączeniowa pokieruje dotychczasowy Prezes OSM Chojnice, Pan Damian Kożuch, który będzie podlegał bezpośrednio pod Zarząd radzyńskiej Spółdzielni.

- Chociaż najważniejszy etap formalny mamy już za sobą, to tak naprawdę dopiero początek prac nad konsolidacją, którą rozumiemy nie tylko jako połączenie prawne, lecz głównie jako unifikację działań w zakresie kultury organizacyjnej, wymogów jakościowych, technologii czy systemów informatycznych - mówi Edward Bajko, Prezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. - Od czasu podjęcia pierwszej uchwały pracujemy nad niwelowaniem różnic w funkcjonowaniu zakładu w Chojnicach tak, aby jak najszybciej wypełnił wszystkie wymagania, jakie stawia przed nim nowa sytuacja.

Spomlek wobec chojnickiego zakładu ma poważne plany rozwojowe, które skupią się na trzech kluczowych obszarach: istotnego zwiększenia produkcji sera Salami, ekspansji bazy surowcowej oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania zakładu.

- W pierwszej kolejności skupimy się na modernizacji zakładu, ponieważ dzięki niewielkim usprawnieniom możliwe jest zwiększenie potencjału produkcyjnego sera Salami o 100 proc. Oczywiście dodatkowe moce wymagają dodatkowego surowca. Zwiększanie jego ilości w pierwszej kolejności rozpoczniemy od przesuwania nadwyżek z Młynar, ale już teraz docierają do nas informacje, że bardzo wielu dostawców z Pomorza jest zainteresowanych przejściem do Spomleku. Planujemy również działać aktywnie na tym polu, przekonując kolejnych do naszej oferty - mówi Edward Bajko.

- Bardzo ważna jest dla nas również kwestia optymalizacji kosztowej nowo przyłączonego zakładu w oparciu 
o efekt synergii z niedaleko położonym oddziałem w Młynarach. Już dziś trwa kooperacja tych dwóch mleczarni, dzięki której masło wytwarzane w Chojnicach powstaje ze śmietanki przywożonej spod Elbląga. Kolejnym krokiem będzie organizacja skupu i zwózki surowca dla obu zakładów, która będzie koordynowana przez oddział w Młynarach - dodaje Bajko.

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z Radzynia Podlaskiego w 2012 r. po raz pierwszy w historii osiągnęła przychód powyżej pół miliarda zł (550 mln złotych czyli o 24% niż w roku 2011 r.). Rok 2012 to też istotne zwiększenie ilości skupowanego surowca, który osiągnął poziom 260 mln litrów. Spółdzielnia zapowiada utrzymanie wysokiej dynamiki przychodów także w bieżącym roku. Nie wyklucza także podjęcia kolejnych działań konsolidacyjnych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl