Główne punkty stanowiska:

• EDA wspiera stosowanie wspólnej metody pomiaru i komunikacji parametrów środowiskowego oddziaływaniaproduktów;

• Metodologia PEF nakierowana jest na stworzenie zharmonizowanego podejścia stosowanego na zasadzie dobrowolności;

• Ta metoda w tej postaci jest obecnie dobrą metodologią dla poprawy obliczania w czasie i w ramach wewnętrznego szacowania, jak również dla relacji na poziomie biznesowym. Dlatego mogłaby być stosowana do dobrowolnych informacji kierowanych do udziałowców, stosowanych poza opakowaniem. Nie pozwala jeszcze na wnikliwe i ilościowe porównanie pomiędzy produktami, ani na nazewnictwo na opakowaniach;

• Potrzebna jest dalsza poprawa dla umożliwienia bardziej szczegółowego stosowania metodologii: utrzymują się znaczące niepewności, luki w danych podstawowych (zwłaszcza na poziomie gospodarstwa) są olbrzymie, a oszacowanie takich ważnych procesów środowiskowych jak sekwestracja węgla oraz bardziej szczegółowa biodywersyfikacja nadal wymaga włączenia do metodologii.

Stanowisko EDA dot. metod obliczania Śladu Środowiskowego z perspektywy mleczarstwa(Sekcja 4 konsultacji Komisji Europejskiej z dnia 29 listopada 2018)

Mleczarski Ślad Środowiskowy Produktu (Mleczarski PEF) był opracowywany przez Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka (EDA), jako główny projekt dla lepszej identyfikacji najbardziej odpowiednich środowiskowych wpływów różnych produktów mlecznych poprzez sprawdzanie szerokiego

wyboru kryteriów środowiskowych. To pokrywa pełen cykl życia (od kolebki po grób) produktów mlecznych.

Mleczarski PEF jest rezultatem wysiłków światowego przemysłu mleczarskiego i został rozpoznany przez Komisję, kraje członkowskie oraz szeroki wachlarz udziałowców i obecnie reprezentuje wartościowe narzędzie poprawy dla całego sektora.

Celem Mleczarskiego PEF był rozwój metodologii opracowanej wewnątrz sektora dla oceny środowiskowych wpływów produktów, realizującej proste i praktyczne narzędzie dla wszystkich zaangażowanych graczy oraz wszystkie zainteresowane instytucje. Reprezentuje on wspólny wysiłek udziałowców w całym łańcuchu, będąc zbudowany na wieloletnich doświadczeniach sektora nad poprawą środowiska. Jest uruchomiony w wymiarze europejskim i światowym.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl