Dokonane zostało wiele restrukturyzacji oraz przekierowań na pewne produkty. Wiele zainwestowano w innowacyjność, aby utrzymać rozwój wysokiej jakości produktów mlecznych. Sektor przetwórczy posiada nadal strukturę małą lub średnią w porównaniu do innych krajów, nawet pomimo zaistnienia wielu procesów restrukturyzacji.

Nie tylko produkcja mleka uległa zwiększeniu, my również widzimy znaczący wzrost w konsumpcji serów, która wzrosła z 13 kg do 23 kg na osobę, podczas gdy segment mleka spożywczego jest z grubsza stabilny. Produkcja rozwijała się z 2,2 mln ton w 1994 r. do 3,3 mln ton dzisiaj.

 Austriacka produkcja stanowi około 2% produkcji europejskiej. Jako niewielki kraj w środku Europy austriacki przemysł mleczarski pokazuje także wysoką międzynarodową aktywność; około 50% naszych produktów jest eksportowanych, 90% na rynek Unii Europejskiej, a 30% naszych produktów jest importowanych.

Zaangażowanie austriackiego przemysły mleczarskiego w wysoką jakość produktu odniosło sukces w postaci przeważnie wyższych cen płaconych producentom w porównaniu do średniej europejskiej, zwłaszcza w czasie poważnego kryzysu mlecznego w Europie, który jest także kluczowym

zagadnieniem, gdyż austriackie gospodarstwa mają wyższe koszty ze względu na dodatkowe zobowiązania w produkcji. Eksport wykazał duże wzrosty. W czasie wejścia do Unii Europejskiej jedynie 8% mleka było sprzedawane poza krajem, podczas gdy aktualnie 50 % jest eksportowane. Głównym kierunkiem eksportu są Niemcy, którzy przejmują do 50% eksportu, a drugim największym kierunkiem są Włochy. Z przyszłych perspektyw: dla Austrii sektor mleczarski jest istotny, tak więc istnieje wspólne stanowisko dla wspierania sektora mleczarskiego, który oprócz dostarczania wysokiej jakości produktów pomaga także w utrzymaniu w dobrej kondycji krajobrazu i terenów rolniczych dla mieszkańców, a także jako bazy dla turystyki. Austriacki sektor mleczarski jest oddany sprawom jakości.

Konsumenci austriaccy, a także w coraz większym stopniu w innych krajach są wrażliwi na te sprawy i szukają produktów o wyjątkowej jakości, bazujących na zrównoważonym rozwoju, dobrostanie zwierząt i produktów unikających krytycznych substancji i metod w produkcji i przetwórstwie mleka. Dlatego też austriacki przemysł mleczarski czerpie korzyści z wyjaśniania zagadnień jakości konsumentom, a także w odniesieniu do miejsca pochodzenia żywności. Dla dalszego pomyślnego rozwoju sektora, wspólna polityka rolna musi dostarczać pewnych zaleceń, które wspierają zrównoważony sektor mleczarstwa w obszarach mniej uprzywilejowanych, z uwagi na wyższe koszty i naturalne ograniczenia oraz wspierać produkcję produktów bazujących na jakości.

Kiedy Austria w 1995 r. wstąpiła do Unii Europejskiej perspektywy rozwoju Austriackiego Sektora Mleka nie były optymistyczne. Wychodząc od środowiska z wysoko regulowanymi rynkami, bardzo ograniczonymi możliwościami dla eksportu, poprzez niewielkie

struktury i wysokie koszty, wyzwania w celu osiągnięcia wysokiej konkurencyjności na rynku europejskim były trudne – a to wobec kraju z dużą historią i wielką tradycją w odniesieniu do produktów mlecznych.

Dla Austrii jaki kraju alpejskiego z 78% produkcją mleka w mniej dogodnych i górskich terenach, sektor mleka jest kluczowym sektorem. Sektor mleka jest odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę tych obszarów – a to jest także bazą dla turystyki w terenach górskich Austrii, najważniejszego sektora w tych terenach.

 W Austrii 27 500 gospodarstw mlecznych produkuje 3,3 mln ton mleka. Na początku członkostwa w Unii Europejskiej było 84 000 gospodarstw mlecznych, co pokazuje duży strukturalny rozwój. Struktura gospodarstw w Austrii dzisiaj, przy średnio 20 krowach jest nadal całkiem niewielka, co oznacza także wysokie koszty na poziomie gospodarstwa, a także wyższe koszty przetwórstwa i sektora logistycznego. Austriaccy farmerzy są oddani produkcji zrównoważonej, biorą także udział w dobrowolnych systemach jakościowych i środowiskowych. Zgodnie z międzynarodowymi badaniami, austriacki sektor mleka wykazuje bardzo niski ślad węglowy z uwagi na zrównoważoną produkcję mleczarską. Z uwagi na to, że nie jest możliwe organizowanie dużych struktur produkcyjnych w terenach górskich realizowane są cele nastawione na systemy jakości: aktualnie 16,5% mleka to mleko organiczne, 15 % mleka pochodzi od krów żywionych sianem (co ostatnio otrzymało ochroną G.T.S. w UE), w dalszym ciągu od 10 lat całe austriackie mleko jest produkowane bez GMO.

 My nie używamy soi spoza Europy i unikamy pewnych krytycznych pestycydów w gospodarstwach. W austriackim sektorze mleka nie jest także używany w paszach olej palmowy. W ostatnim czasie zostały rozwinięte nowe programy dot. dobrostanu zwierząt. Austriacki sektor mleka korzysta z “AMA-Gütezeichen” , dobrowolnego i zarządzanego przez państwo systemu kontroli jakości i miejsca pochodzenia, którego oznakowanie można znaleźć w odniesieniu do większości produktów. Na koniec austriacki

przemysł mleczarski bierze udział w olbrzymiej ilości międzynarodowych konkursów i jest bardzo dumny otrzymując w nich mnóstwo medali. Sektor przetwórstwa także podlegał wielkim zmianom od czasu naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Przemysł przetwórczy jest w większości spółdzielczy, chociaż są także firmy prywatne.

Tłumaczenie materiałów EDA, wykonane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy jest sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl