Indeks ten był wciąż o niemal 10% niższy niż w analogicznym okresie 2015 roku, kiedy to plasował się na poziomie 168,4 punktu, był natomiast o 0,75% wyższy niż w marcu 2016 r. Zwyżka ta nastąpiła w wyniku dynamicznego wzrostu notowań olejów roślinnych i zwyżki cen zbóż, które zrekompensowały spadki cen przetworów mlecznych i cukru. Średnia wartość indeksu cen żywności FAO za pierwsze cztery miesiące 2016 r. to 150,36 punktu, jest ona o 13,4% niższa niż w analogicznym okresie 2015 roku.

Indeks cen przetworów mlecznych FAO w kwietniu 2016 r. osiągnął pułap o 2,2% niższy w stosunku do jego poziomu z marca 2016 r. i wynosił 127,4 punktu, co świadczy o kontynuacji trendu spadkowego. Powodem zniżek wciąż jest względnie wysoka produkcja w Unii Europejskiej, większe niż przewidywano dostawy w Oceanii oraz ograniczony popyt na artykułu mleczarskie w skali światowej. Ponadto główni eksporterzy mają problemy ze zbyciem dużej ilości zapasów. Najbardziej dynamicznie wciąż spadały ceny masła i serów.

W przypadku odtłuszczonego mleka w proszku zniżki cen wyhamowały na skutek unijnego programu skupu interwencyjnego OMP zapewniając orientacyjną cenę bazową dla transakcji międzynarodowych. Ceny pełnotłustego mleka w proszku (PMP) także spadały. Wartość indeksu cen przetworów mlecznych była w czwartym miesiącu 2016 roku na poziomie o ponad 26% niższym niż w analogicznym okresie 2015 r. Przeciętna wartość indeksu cen przetworów mlecznych FAO za cztery pierwsze miesiące 2016 r. osiągnęła poziom 136,21 punktu i była o 23,6% niższa niż w tym samym okresie 2015 roku. 1,7% zniżka cen cukru z najwyższego poziomu od listopada 2014 r. odzwierciedla wysoką dostępność eksportową w Brazylii związaną z niebywałym urodzajem (drugie co do wielkości, największe zbiory w Brazylii w historii) i oczekiwaniami zmniejszonego wykorzystania trzciny cukrowej do produkcji etanolu. Jednak możliwości zmniejszonej produkcji cukru w innych częściach świata (w Indiach, Tajlandii, Afryce Północnej i Chinach ) ograniczyły spadek cen globalnych.

 4,1% zwyżka cen olejów roślinnych do najwyższej wartości od sierpnia 2014 roku, nastąpiła przede wszystkim na skutek wzrostu cen oleju palmowego (najważniejszy produkt objęty indeksem) do wartości najwyższej od ponad 17 miesięcy. Nastąpiło to w związku z globalną stagnacją i doniesieniami o niskich zapasach w Azji Południowo-Wschodniej w połączeniu z obawami o niższą produkcję w tym regionie w najbliższych miesiącach. Szczególnie ze względu na susze w Malezji i Indonezji. Ceny oleju sojowego również wzrosły w kwietniu, a nastąpiło to na skutek niekorzystnych perspektyw produkcji w Ameryce Południowej.

Indeks cen zbóż wzrósł zaledwie o 1,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca z poziomu najniższego od czerwca 2010 roku. Wciąż był znacznie niższy niż przed rokiem (o 10,4%). Najbardziej wzrosły ceny kukurydzy, m.in. na skutek słabego kursu amerykańskiego dolara. Korzystne warunki pogodowe i oczekiwania wysokich zapasów w nowym sezonie ograniczyły natomiast zwyżki międzynarodowych cen pszenicy. Światowe ceny ryżu były natomiast nieco niższe niż w marcu, głównie na skutek spadających cen ryżu japonica (ryż średni, najbardziej popularny, ceny ryżu indica (długi) lekko zwyżkowały.

Indeks cen mięs był w kwietniu na poziomie o 0,8% wyższym niż w marcu. Ceny wieprzowiny i drobiu były stabilne, co odzwierciedla ogólną równowagę światowej podaży i popytu. Minimalnie wzrosły ceny mięsa owczego. Bardziej dynamiczne zwyżki odnotowano w cenach wołowiny. Nastąpiły one na skutek ograniczonych dostaw światowych i wzrostu popytu z USA. W związku z taką sytuacją ceny wołowiny Australii osiągnęły najwyższy poziom od października 2015 roku. Indeks cen żywności FAO jest miarą miesięcznych zmian międzynarodowych cen koszyka towarów spożywczych. To średnia indeksów cen mięs, nabiału, zbóż, olejów roślinnych oraz cukru, ważona według ich udziału w eksporcie w latach 2002-2004. Indeks cen przetworów mlecznych obliczany jest na podstawie cen masła, OMP, PMP oraz serów. Ostatnie zmiany jakie miały miejsce w technologii obliczania tego indeksu wykluczyły z niego ceny kazeiny z powodu braku wiarygodnych danych. Został rozszerzony natomiast zasięg geograficzny indeksu – przez dodanie nowych notowań cen masła, OMP i PMP.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl