Zdaniem Wyrzykowskiego wzrost wymiany będzie determinowany przede wszystkim rosnącym popytem importowym z rynku azjatyckiego.

- Analitycy FAO przewidują, że zakupy ze strony największego światowego importera produktów mleczarskich tj. Chin zwiększą się o 6,6 proc. do 11,4 mln t, a łącznie rynki azjatyckie zakupią 40,9 mln t tych produktów, tj. o 2,8 proc. więcej niż przed rokiem. Wielkość ta będzie stanowić 59 proc. światowego importu produktów mleczarskich - dodaje.

Jak mówi analityk, rosnący popyt na rynku wewnętrznym w USA, spowoduje, że import do tego kraju w 2016 r. zwiększy się o 4,9 proc. do 2,1 mln t. Zakupy produktów mleczarskich zwiększy również Rosja, o 4,0 proc. do 3,1 mln t. Wg danych FAO, mimo przewidywanego, zwiększonego zapotrzebowania na produkty mleczarskie ze strony Algierii (o 2,2 do 3,1 mln t), całkowity import do krajów afrykańskich będzie nieznacznie mniejszy niż w 2015 r. 

- Zakupy ze strony Meksyku, drugiego po Chinach największego importera, będą na podobnym poziomie jak w 2015 r. W przypadku Ameryki Południowej, FAO prognozuje 2,8-proc. spadek zakupów. Naszym zdaniem, ze względu na zaobserwowane w ostatnim czasie  niekorzystne warunki pogodowe, co w konsekwencji przekłada się na niższą produkcję mleka, import ze strony Ameryki Południowej może być większy niż przewidują to analitycy FAO - analizuje Wyrzykowski.

Ekspert BGŻ BNP Paribas zauważa, że po stronie eksportu największy wzrost wywozu odnotuje Unia Europejska, skąd  w 2016 r. zostanie wyeksportowanych 19,2 mln t produktów mleczarskich (w ekwiwalencie mleka), tj. 4,1 proc. więcej niż przed rokiem. Znacznie mniejszą dynamikę wzrostu odnotuje natomiast Nowa Zelandia – o 0,4 proc. do 19,4 mln t. Tym samym wolumen eksportu produktów mleczarskich z UE będzie już tylko o 0,2 mln t mniejszy niż z Nowej Zelandii, podczas gdy jeszcze w latach 2012-2014, różnica ta wyniosła przeciętnie 1,9 mln t. Ponadto eksport produktów mleczarskich z Białorusi, ze względu na zakupy ze strony Rosji, wzrośnie o 3,4% do 5,0 mln t.

- W przypadku poszczególnych grup produktów, najbardziej dynamicznie  będzie rozwijał się eksport masła, o 4,6 proc. do 989 tys. t w masie produktu, w tym szczególnie wysoką dynamikę wywozu odnotują Białoruś (wzrost o 14,5 proc.) oraz UE (o 13,2 proc.). Eksport OMP zwiększy się o 2,8 proc. do 2,3 mln t, a PMP będzie na takim samym poziomie jak w 2015 r., w tym sprzedaż PMP z Nowej Zelandii zmniejszy się  0,8 proc., z Argentyny o 8,2 proc., a z UE wzrośnie o 3,4 proc. Eksport serów z  UE wzrośnie o 6,1 proc. do 763 tys. t, podczas gdy z Nowej Zelandii spadnie o 6,7 proc. do 305 tys. t, a z USA zmniejszy się o 3,7 proc. do 306 tys. t. Łącznie, światowy eksport serów wzrośnie o 1,6 proc. do 2,4 mln t - dodaje Wyrzykowski.

Podsumowując, analityk zauważa, że w przypadku większości grup produktów  dynamika wzrostu eksportu z UE będzie większa od zmian w sprzedaży z Nowej Zelandii, a udział UE w światowym eksporcie wzrośnie o 0,7 pkt. proc. do 26,2 proc.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl