W Niemczech, Francji i Holandii za masło w blokach uzyskiwano 2,97-3,03 euro/kg. W odniesieniu do notowań sprzed roku masło to było droższe o 39-46 proc.Ceny odtłuszczonego mleka w proszku na wymienionych rynkach kształtowały się w zakresie 2,01-2,08 euro/kg, a pełnego mleka w proszku 2,45-2,55 euro/kg. W porównaniu do notowań sprzed roku ceny odtłuszczonego mleka w proszku były wyższe o 16-34 proc., a pełnego o 28-40 proc.

Na giełdach Europy Zachodniej od drugiej dekady grudnia postępuje spadek cen masła i PMP. Według danych USDA, w portach Europy Zachodniej w dniu 22 stycznia br. przeciętne ceny masła były o 10,5 proc. niższe niż dwa tygodnie wcześniej i wynosiły 4 150 USD/t, a ceny pełnego mleka w proszku obniżyły się do 3 475 USD/t, tj. o 3,5 proc. W ciągu dwóch tygodni potaniało także odtłuszczone mleko w proszku, za które uzyskiwano 2 825 USD/t, tj. o 5 proc. mniej niż na początku stycznia (08.01.br.)

Zdecydowanie spadkową tendencję cen obserwowano na giełdach Oceanii. W drugiej połowie stycznia obniżeniu uległy także ceny masła na giełdach w USA. Wzrost cen na amerykańskich giełdach notowano natomiast w przypadku OMP. Giełdowe ceny masła i PMP w Oceanii i USA nadal były dużo niższe niż na giełdach Europy Zachodniej. Odwrotnie kształtowały się relacje cen w odniesieniu do OMP.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl