Skumulowane skutki wojny na Ukrainie

Strategia „od pola do stołu”, prawo o klimacie, strategia różnorodności biologicznej UE oraz prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych to tylko niektóre z filarów Zielonego Ładu, które mają ogromne znaczenie dla unijnego sektora rolno-spożywczego.

Należy również pamiętać o skumulowanych skutkach kryzysu energetycznego i rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Długofalowe następstwa tych wydarzeń będą odczuwalne nie tylko w Europie ale również w innych rejonach świata. Transformacja systemów żywnościowych powinna teraz skupić się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.

Tegoroczny Kongres stanowi kontynuację Kongresu Europejskich Rolników z 2018 roku. W tym roku debata skupi się na temat tego, jak z wyzwań mogą zrodzić się nowe możliwości.

Wkład kobiet w zrównoważoność rolnictwa

Kongres rozpoczął się warsztatami pt. „Wkład kobiet w zrównoważoność rolnictwa”, podczas której dyskutowano na temat roli kobiet w rolnictwie oraz w zwiększaniu różnorodności działalności rolniczej, wprowadzając między innymi sprzedaż bezpośrednią, agroturystykę i rolnictwo społeczne.

Od lat Komisja Kobiet Copa-Cogeca pracuje nad uwydatnieniem kwestii równości płci w polityce rolnej, wsparciem na rzecz większego zaangażowania kobiet i rzuceniem światła na wpływ kobiet na gospodarstwa i lokalne społeczności.

Rolnicy potrzebują odpowiednich narzędzi

Kolejne warsztaty pt. „Jak poprawić komunikację na temat zrównoważonych systemów żywnościowych” otworzyła Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura PIM, pierwsza wiceprzewodnicząca Cogeca.

Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolne każdego dnia przyczyniają się do osiągania unijnych celów poprzez poprawę bioróżnorodności i zwiększanie zrównoważoności produkcji. Aby kontynuować te działania potrzebne są odpowiednie narzędzia, które pozwolą nam dostosować się do wyzwań z którymi się zmierzamy, od zmiany klimatu, wzrostu kosztów środków produkcji po wymagania konsumentów. Wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu nie powinno odbywać się kosztem unijnej produkcji. Aby tego uniknąć instytucje unijne powinny przyśpieszyć wszystkie działania mające na celu dostarczenie sektorowi niezbędnych narzędzi, które pozwolą producentom osiągnąć te cele oraz utrzymać obecny poziom produkcji

– powiedziała Dyrektor Biura PIM.

W kolejnym dniu poruszone zostaną tematy: „Wyzwania i szanse rolnictwa UE”, „Pionierzy długofalowej zrównoważoności i odporności łańcucha rolno-spożywczego”, „Rolnictwo UE na arenie międzynarodowej” oraz „Znalezienie równowagi między bezpieczeństwem żywnościowym a zrównoważonością w UE” – podczas którego popołudniowe warsztaty poprowadzi Agnieszka Maliszewska.

Na 14 października zaplanowano wizyty techniczne, między innymi w Serowni „Sirana Stone”, Gospodarstwie „Roca” czy Spółdzielni rolnej „Oliwki i wino”.

Kongres Europejskich Rolników

Kongres Europejskich Rolników, organizowany przez COPA-COGECA jest kluczowym wydarzeniem dla organizacji oraz ich członków, spółdzielni i organizacji rolniczych z całej UE. Przedmiotem dyskusji są takie kwestie jak m.in. walka ze zmianą klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz podjęcie tematu utraty różnorodności biologicznej, które sprawiły, że Europejski Zielony Ład i powiązane z nim strategie i inicjatywy Komisji Europejskiej znalazły się w centrum debaty politycznej.

Udział w Kongresie Europejskich Rolników sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mleka.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl