Wśród krajów należących do czołowych producentów mleka największe spadki odnotowano w przypadku Wielkiej Brytanii - o prawie 7% - Włoch - o ponad 8% - oraz Francji - o prawie 4% w relacji rocznej. Z kolei w Holandii oraz w Niemczech skup mleka kształtował się na zbliżonym poziomie jak w roku ubiegłym.

Niemniej, są pierwsze sygnały wskazujące, że sytuacja może się poprawić. Cieplejszy kwiecień oraz ewentualne spadki cen zbóż i oleistych w najbliższym sezonie mogą zwiększyć dochodowość produkcji i wyhamować spadki skupu. Obecnie ocenia się, że w 2013 roku produkcja towarowa mleka w UE-27 będzie około 0,4% wyższa, niż rok wcześniej.

Niższy skup przełożył się na spadki produkcji wszystkich przetworów mleczarskich. Największe, przekraczające 9% w relacji rocznej, wystąpiły na rynku mleka w proszku. Istotnie obniżył się też eksport tych produktów poza granice UE. W I kwartale Wspólnota sprzedała na rynki trzecie 93 tys. t odtłuszczonego mleka w proszku, tj. o prawie 35% mniej, niż w analogicznym okresie 2012 roku, oraz 78,9 tys. t mleka pełnego, co oznacza spadek o ponad 16% w relacji rocznej.

Dobra koniunktura na rynku tłuszczu mlecznego (istotny wzrost importu przez Rosję, ale także Chiny) pozwoliła natomiast na dynamiczny wzrost eksportu tego produktu - o 21% w relacji rocznej do 24,3 tys. ton. Sama produkcja była jednak o 3% niższa niż przed rokiem. W rezultacie, prywatne zapasy masła są o połowę niższe niż w maju 2012 roku, co może być jednym z powodów utrzymywania się ich wysokich cen.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl