Indeks ten był wciąż o niemal 12% niższy niż w analogicznym okresie 2015 roku, kiedy to plasował się na poziomie 171,5 punktu, był natomiast o 0,96% wyższy niż w lutym 2016 r. Zwyżka ta nastąpiła w wyniku dynamicznego wzrostu notowań olejów roślinnych i zwyżki cen cukru, które zrekompensowały spadki cen przetworów mlecznych. Średnia wartość indeksu cen żywności FAO za pierwsze trzy miesiące 2016 r. to 149,95 punktu, jest ona o 14,5% niższa niż w analogicznym okresie 2015 roku.

 Indeks cen przetworów mlecznych FAO w marcu 2016 r. osiągnął pułap o 8,24% niższy w stosunku do jego poziomu z lutego 2016 r. i wynosił 130,3 punktu, co świadczy o kontynuacji trendu spadkowego. Powodem zniżek wciąż jest względnie wysoka produkcja w Unii Europejskiej, większe niż przewidywano dostawy w Oceanii oraz ograniczony popyt na artykułu mleczarskie w skali światowej. Ponadto główni eksporterzy mają problemy ze zbyciem dużej ilości zapasów.

Najbardziej dynamicznie spadały ceny masła i serów. W przypadku odtłuszczonego mleka w proszku zniżki cen wyhamowały na skutek unijnego programu skupu interwencyjnego OMP zapewniając orientacyjną cenę bazową dla transakcji międzynarodowych. Wartość indeksu cen przetworów mlecznych była w trzecim miesiącu 2016 roku na poziomie o niemal 30% niższym niż w analogicznym okresie 2015 r. Przeciętna wartość indeksu cen przetworów mlecznych FAO za trzy pierwsze miesiące 2016 r. osiągnęła poziom 139,13 punktu i była o 22,8% niższa niż w tym samym okresie 2015 roku.

17,1% zwyżka cen cukru do najwyższego poziomu od listopada 2014 r. odzwierciedla oczekiwania jeszcze większego deficytu produkcji surowca niż wcześniej przewidywano. Wzrost cen nastąpił na skutek obfitych opadów deszczu w Brazylii, która jest największym światowym producentem i eksporterem cukru. Ponadto zwyżki cen cukru potęgują dodatkowo doniesienia o wyższym wykorzystania surowca z Brazylii do produkcji etanolu, a perspektywy niższej produkcji w Indiach, Tajlandii, Afryce Północnej i Chinach również nie wspierają indeksu cen cukru.

6,3% zwyżka cen olejów roślinnych do najwyższej wartości od piętnastu miesięcy, nastąpiła przede wszystkim na skutek wzrostu cen oleju palmowego (najważniejszy produkt objęty indeksem) w związku z globalną stagnacją i doniesieniami o niskich zapasach w Azji Południowo- Wschodniej w połączeniu z obawami o niższą produkcję w tym regionie w najbliższych miesiącach.

Szczególnie ze względu na susze w Malezji i Indonezji. Ceny oleju sojowego były stabilne, a w przypadku olejów słonecznikowego i rzepakowego odnotowano minimalne zniżki. Indeks cen zbóż spadł zaledwie o 0,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca do poziomu najniższego od czerwca 2010 roku i wciąż był znacznie niższy niż przed rokiem (o 13,1%). Na skutek oczekiwań wysokich dostaw eksportowych najbardziej spadły ceny pszenicy. Ceny kukurydzy były tylko nieznacznie niższe, a presję spadkową wywierają na nie korzystne perspektywy produkcji w Ameryce Południowej, słaby popyt importowy i większe niż oczekiwano nasadzenia w USA. Ceny ryżu były w marcu stabilne.

Indeks cen mięs był w marcu na poziomie niemal identycznym jak w lutym. Ceny wszystkich kategorii mięs objętych indeksem były stabilne. Zdjęcie z rynku nadmiaru dostaw wieprzowiny za pośrednictwem uruchomionego przez UE systemu prywatnego składowania na początku roku przyczyniło się do ustabilizowania cen tego mięsa w UE, a także w skali globalnej. Ustabilizowały się również ceny mięsa owczego, odzwierciedlając koniec sezonowego szczytu w dostaw w Oceanii. Ceny drobiu i mięsa wołowego także nie uległy w marcu większym zmianom.

Indeks cen żywności FAO jest miarą miesięcznych zmian międzynarodowych cen koszyka towarów spożywczych. To średnia indeksów cen mięs, nabiału, zbóż, olejów roślinnych oraz cukru, ważona według ich udziału w eksporcie w latach 2002-2004. Indeks cen przetworów mlecznych obliczany jest na podstawie cen masła, OMP, PMP oraz serów. Ostatnie zmiany jakie miały miejsce w technologii obliczania tego indeksu wykluczyły z niego ceny kazeiny z powodu braku wiarygodnych danych. Został rozszerzony natomiast zasięg geograficzny indeksu – przez dodanie nowych notowań cen masła, OMP i PMP.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl