Na tak dobre wyniki wymiany handlowej wpłynęło przede wszystkim ożywienie na rynku mleka i śmietany nie zagęszczonej, masła i serów. W okresie dwóch miesięcy br. wartość eksportu mleka i śmietany nie zagęszczonej zwiększyła się o ponad 20 proc. do 28,5 mln euro. Tym samym udział mleka i śmietany w całkowitej sprzedaży zagranicznej artykułów mlecznych wzrósł z 11% przed rokiem do 12 proc. w analizowanym okresie.

W przypadku eksportu masła w styczniu i lutym br. odnotowano 20-procentowy wzrost w relacji rocznej, do blisko 20,5 mln euro. Udział tej kategorii w wywozie przetworów mleczarskich ogółem z Polski wyniósł 9% wobec 8% przed rokiem.

Jednakże w dalszym ciągu najbardziej istotną pozycję eksportową zajmują sery z udziałem 40%. W styczniu i w lutym br. ich eksport zwiększył się o 18% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. do 97 mln euro.

W tym roku podstawowym rynkiem zbytu polskich serów staje się Rosja, która w analogicznym okresie ubiegłego roku znajdowała się na czwartej pozycji, za Czechami, Niemcami, Włochami. W pierwszych dwóch miesiącach br. nasz eksport na ten rynek wzrósł niespełna 2-krotnie r/r do 13,80 mln euro. Tym samym udział Rosji w całkowitej wartości sprzedaży zagranicznej serów zwiększył się z 8,5% do 14%. Niemniej, biorąc pod uwagę wywóz wszystkich artykułów mlecznych, kraje Unii Europejskiej nadal pozostają czołowym partnerem handlowym Polski, z około 75-proc. udziałem w eksporcie.

Artykułem (na poziomie czterocyfrowego CN), który odnotował największy spadek wywozu w tym roku była serwatka. Według danych MRiRW po lutym br. wartość eksportu spadła o 2% do 29,3 mln euro, przy wzroście wolumenu o 9%.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl