Największe obniżki odnotowano w województwie lubuskim - o ponad 4 proc. w relacji miesięcznej do 139,1 zł/hl, oraz pomorskim - o ponad 3 proc. do 135,9 zł/hl. Z kolei w lubelskim ceny wzrosły o ponad 2 proc. do 137,2 zł/hl.

Warto zaznaczyć, że tegoroczne zmiany cen mają charakter sezonowy i nie odbiegają od średniej wieloletniej. W okresie ostatnich pięciu lat cena w lipcu zmniejszała się przeciętnie o 1 proc. wobec czerwca.

Jeszcze niedawno szacowaliśmy, że obniżki cen skupu utrzymają się do końca III kwartału br., zaś pod koniec bieżącego roku surowiec prawdopodobnie zacznie drożeć. Sprzyjać temu miała poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce, stymulująca wzrost konsumpcji artykułów mlecznych, szczególnie jogurtów, deserów mlecznych czy serów; oraz wciąż rosnący popyt importowy. Niemniej, wprowadzone przez Rosję embargo niewątpliwie przełoży się na pogłębienie spadkowych tendencji cen zbytu - przede wszystkim serów i masła, ale w kolejnych miesiącach może to przedłożyć się także na artykuły płynne. Zważywszy na duży przyrost wolumenu skupu mleka - w I półroczu br. był on o prawie 8 proc. wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem - w najbliższych miesiącach mogą narastać zapasy przetworów mlecznych, co będzie wywierało presję na dalsze obniżki cen skupu mleka.

Obniżki światowych cen przetworów mleczarskich

I połowa sierpnia przyniosła wyraźne przyspieszenie spadkowych tendencji cen zbytu przetworów mleczarskich na rynku europejskim. Dotyczyło to przede wszystkim mleka w proszku i masła i częściowo mogło być związane z dużą podażą tych artykułów na rynku. Według danych Komisji Europejskiej w okresie styczeń-maj br. produkcja pełnego mleka w proszku (PMP) w UE-28 ukształtowała się na poziomie o prawie 16 proc. wyższym niż przed rokiem, mleka odtłuszczonego (OMP) o prawie 8 proc. wyższym r/r, zaś masła o ponad 2 proc. Jednocześnie produkcja serów przekroczyła poziom ubiegłoroczny o jedynie 0,4 proc., natomiast artykułów fermentowanych spadła - o 5 proc. w relacji rocznej.

Jeżeli chodzi o ceny, to w drugim tygodniu sierpnia największe obniżki odnotowano w przypadku OMP, które na przestrzeni tygodnia potaniało o ponad 5 proc. do 258 EUR/100 kg (przeciętnie w całej UE-28). W tym samym czasie ceny PMP spadły o prawie 3 proc. do 292 EUR/100 kg, zaś masła o prawie 2 proc. do 336 ERU/100 kg. Stabilna jest natomiast sytuacja na rynku serów dojrzewających.

Wobec początku br. mleko w proszku jest tańsze o 20 proc., masło o 18 proc., zaś sery przeciętnie od 5 do 12 proc.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl