Najbardziej dynamicznie, o 133% do 45,4 mln EUR, zwiększyła się wartość przywozu masła i pozostałych tłuszczów uzyskiwanych z mleka, co było wynikiem zarówno wyższych jego cen jak i wzrostu wolumenu importu – o 68% do 9,7 tys. t.

Zwraca uwagę, iż wartość importu serów i twarogów zwiększyła się o 23% do 155,8 mln EUR, a ich wolumen wzrósł o 10% do 45,0 tys. t. Według danych MF (za Sparks Polska) w I połowie 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, najbardziej dynamicznie wzrósł wolumen przywozu serów topionych (o 30% do 1,4 tys. t). Import serów tartych wzrósł o 21% do 1,1 tys. t, a serów dojrzewających zwiększył się o 11% do 23,9 tys. t. Natomiast wolumen przywozu serów świeżych był o 0,3% mniejszy niż w I połowie 2016 r. i wyniósł 15,1 tys. t.

W I połowie 2017 r. wartość importu serwatki zwiększyła się o 52% do 22 mln EUR. Warto jednak zauważyć, że wolumen zwiększył się w większym stopniu, o 92% do 94 tys. t. W konsekwencji, średnia cena po jakiej w I połowie br. nabywano do Polski serwatkę – 0,46 EUR/kg - była niższa od notowanej w I połowie 2016 r., kiedy to wyniosła 0,58 EUR/kg.

- W przypadku pozostałych głównych grup produktów mleczarskich, wolumen przywozu do Polski był mniejszy niż w I połowie 2016 r. Wolumen importu mleka w proszku obniżył się o 32% do 44,8 tys. t, a mleka płynnego i śmietany (łącznie z przerzutowym) zmniejszył się o 15% do 94,7 tys. t. O ile w przypadku mleka w proszku wartość importu zmniejszyła się o 38% do 75,6 mln EUR, to wartość importu mleka i śmietany płynnej zwiększyła się o 21,0% do 61,0 mln EUR – mówi Paweł Wyrzykowski.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl