Według danych KE na dzień 12 maja bieżącego roku w ramach programu do unijnych magazynów dostarczono zaledwie 37,88 tys. ton masła, to jest o ok. 44,7% mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku, kiedy dostawy osiągnęły poziom 68,49 tys. ton. W dniach od 1 marca do 12 maja 2013 r. masło wprowadzono do magazynów w Holandii (14,82 tys. ton), Francji (10,16 tys. ton), Niemczech (5,22 tys. ton), Belgii (2,92 tys. ton), Estonii (1,51 tys. ton), Danii (1,18 tys. ton), Szwecji (1,14 tys. ton), na Litwie (410,8 tony) w Wielkiej Brytanii (397 ton), Irlandii (112,5 tony) i w Austrii (22,2 tony). Przechowywanie objęte umową odbywa się w terminie od dnia 1 marca do 15 sierpnia 2013 r.

Wyprowadzenie ze składu może nastąpić począwszy od dnia 16 sierpnia 2013 r. Obowiązujące stawki przedstawiono w rozporządzeniu (UE) nr 165/2013 z dnia 23 lutego 2013 r. - 14,88 EUR na tonę w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania oraz 0,25 EUR na tonę dziennie w odniesieniu do przechowywania objętego umową. W ubiegłym roku w ramach programu zdjęto z rynku ponad 133 tys. ton masła, o ponad 25% więcej niż w 2011 roku (106 tys. ton). Jednak znacznie mniej od rekordowego 2009 r., kiedy to w związku z kryzysem w branży w okresie od marca do połowy sierpnia do unijnych magazynów dostarczono 152 tys. ton masła.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl