Jednym z najważniejszych obecnie na stole dokumentów jest Wspólna Polityka Rolna. Podkreślano, że wypracowanie polityki WPR w KE i PE będzie bardzo trudne. Obecnie trwają ożywione dyskusje, by osiągnąć realny kompromis. Jednakże ocenia się, że dopiero listopad 2020 jest realnym terminem do przyspieszenia prac, a być może nawet nadania temu dokumentowi kształtu ostatecznego. Niezwykle ważnym jest, aby w obecnej sytuacji osiągnąć płynne przejście ze starej do nowej WPR. Ale najważniejsze jest, aby rolnicy mogli się do tego przygotować.

Należy pamiętać, że obecnie 6 milionów rolników jest członkami ponad 22 000 spółdzielni (z których 1657 definiowanych jest organizacje jako producentów – POs). Spółdzielnie dostarczają miejsc pracy dla 600 tys. mężczyzn i kobiet. Grają kluczową rolę w poprawianiu jakości życia milionów gospodarzy małorolnych oraz ich rodzin, sprzyjając innowacjom w sektorze, umacniając ich członków – rolników oraz zapewniając zatrudnienie na obszarach wiejskich.

Spółdzielnie rolnicze to najbardziej adekwatne i zaawansowane narzędzie, które odpowiada potrzebom organizacyjnym rolników. Są to efektywne przedsiębiorstwa, które zrzeszają rolników w celu osiągania celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Ich sukces lub porażka zależne są od ich zdolności do służenia swoim członkom, którzy demokratycznie decydują o rozwoju i trajektorii przedsiębiorstwa, w zgodzie z potrzebami i okolicznościami. Umacniają rolników i dają im przewagę rynkową w procesie negocjacji z podmiotami niższego rzędu.

Aby umocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności wzywamy instytucje europejskie do wspierania zakładania i rozwoju organizacji producenckich oraz do promowania spółdzielczego modelu biznesu. Fundamentalne znaczenie ma to, aby promować współpracę rolników za pomocą efektywnych środków i wsparcia finansowanego w ramach przyszłej WPR. Stałe inwestycje i innowacje muszą nieustannie dodawać wartości produkcji oraz zwiększać efektywność i konkurencyjność spółdzielni rolno-spożywczych, dając rolnikom lepszy dochód.

WPR jest i musi pozostać polityką, która wspiera europejskich rolników i ich spółdzielnie również poprzez dostarczanie celów, także tych w zakresie umów międzynarodowych takich jak Sustainable Development Goals (SDGs) czy porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu. Gospodarstwa rodzinne, spółdzielnie rolnicze i inne rolnicze i leśnicze przedsięwzięcia w całej swojej różnorodności odgrywają kluczową rolę w tym procesie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl