Podczas Zjazdu Waldemar Broś, prezes zarządu KZSM Zw. Rew. przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu KZSM Zw. Rew. za ostatni rok tj od ostatniego Zjazdu, który miał miejsce w październiku 2013 r., następnie Tadeusz Badach, przewodniczący Rady KZSM Zw. Rew. przedstawił sprawozdanie z działalności Rady KZSM Zw. Rew. za ostatni rok.

W wyniku głosowania Zjazd przyjął sprawozdanie Zarządu z działalności KZSM oraz udzielił Zarządowi absolutorium jednogłośnie.

W wyniku dyskusji Zjazd przyjął szereg wniosków dotyczących głównie kryzysowej sytuacji w branży mleczarskiej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl