Małgorzata Cebelińska, Dyrektor Handlu SM Mlekpol jest zdania, że jednocześnie decyzja o obniżeniu podatku VAT do 0 proc. może mieć wpływ na zwiększenie konsumpcji odżywczych produktów, co byłoby pozytywnym zjawiskiem.  - Trudno jednak prognozować w jaki sposób po tej zmianie zachowa się rynek. Najbardziej istotne są długofalowe działania, które wpłyną na zmniejszenie inflacji i związanych z nią rosnących kosztów - zauważa Małgorzata Cebelińska.

Zerowy VAT na żywność od lutego?

Minister finansów Tadeusz Kościński 27. grudnia ub.r informował w programie I Polskiego Radia, że zerowa stawka VAT na żywność mogłaby obowiązywać od 1 lutego. Dodał, że zerową stawką objęte byłyby te produkty, które są obecnie obciążone 5-procentowym podatkiem VAT.

Nowa stawka obejmie 2/3 żywności

Według szacunków Banku Pekao, 2/3 produktów żywnościowych objętych jest obecnie 5-proc. stawką VAT, co stanowi ok. 20 proc. całego koszyka inflacyjnego. Gdyby obniżenie stawki VAT do zera na produkty żywnościowe obowiązywało do końca 2022 r. to efektem będzie obniżenie cen w inflacyjnej kategorii 'żywność i napoje bezalkoholowe' o 3,5 proc. Przełoży się na spadek średniorocznej inflacji o 1 pkt proc." - napisali w czwartkowym raporcie ekonomiści Banku Pekao.

Zerowy VAT na żywność - Państwo zarobi mniej

- Łączna wartość sprzedaży detalicznej żywności wyniesie w przyszłym roku ok. 321 mld zł, z czego ok. 230 mld zł zostanie obciążone zerową stawką VAT zamiast 5 proc. Oznacza to, że ubytek dochodów dla budżetu państwa wyniesie ok. 1 mld zł na miesiąc. Ze względu na rozbieżności klasyfikacyjne kategorii koszyka GUS i produktów wymienionych w ustawie o VAT szacunki są obarczone pewną dozą niedokładności, ale na chwilę obecną lepsze przypisanie nie jest możliwe. Trzeba tutaj dodać, że powyższe szacunki obejmują tylko i wyłącznie bezpośredni efekt statyczny - czytamy w raporcie Banku Pekao.

Zerowy VAT na żywność - dużo niewiadomych

Ekonomiści Pekao zaznaczają, że niepewność dotycząca wprowadzenia tego rozwiązania jest duża. - Nie wiemy na jak długo obniżka VAT będzie obowiązywać, czy też w jakiej postaci pojawią się efekty drugiej rundy. Nie jest też powiedziane, że firmy przełożą w całości obniżki VAT na ceny konsumentów. Co więcej, obniżka cen uwolni pewne wolne środki dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych, które zwiększą popyt na inne dobra nakręcając przy tym wzrost ich cen - zaznaczyli.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl