Ponadto produkcja tego surowca w dalszym ciągu utrzymywała się na poziomie niższym niż przed rokiem (o 2,82% w kwietniu). W czwartym miesiącu 2013 r. dostawy mleka do austriackich mleczarni osiągnęły poziom 258,396 tys. ton, czyli o 1,64% niższy niż przed miesiącem.

Od września 2012 roku w każdym z miesięcy dostawy mleka do mleczarni w Austrii są niższe niż w analogicznym okresie lat poprzednich. Tendencja ta utrzymuje się także obecnie, do tego kwietniowa zniżka była bardziej dynamiczna niż ta zaobserwowana przed rokiem (-1,64% wobec - 0,34% przed rokiem). W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku do austriackich mleczarni trafiło ponad 1,003 mln ton tego surowca, co jest ok. 2,47% zniżką wobec analogicznego okresu 2012 roku, kiedy to dostawy osiągnęły poziom przekraczający 1,028 mln ton.

W kwietniu bieżącego roku tradycyjnie najwięcej mleka dostarczono do mleczarni zlokalizowanych w Dolnej i Górnej Austrii, łącznie 130,80 tys. ton, czyli o 1,11% mniej niż w marcu (o niespełna 1,8% mniej niż kwietniu ubiegłego roku). W ciągu czterech pierwszych miesięcy bieżącego roku w tych krajach związkowych wytworzono łącznie 508,52 tys. ton surowca (o 1,4% mniej niż w tym samym przedziale czasowym 2012 roku), co stanowi niespełna 50,7% łącznej wielkości dostaw mleka w Austrii w tym okresie. W maju w skali miesięcznej przewidywana jest zwyżka produkcji mleka w Austrii i maksimum miesięcznej produkcji w bieżącym roku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl