W analizowanym okresie nieco niższe niż średnio w UE były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem we Wspólnocie pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego (za Niemcami, Francją i Irlandią). W dniu 10 kwietnia 2016 roku jego ceny spadły do poziomu 2,39 EUR/kg, a więc były o 1,24% niższe niż przed miesiącem (w ujęciu PLN odnotowano 3,15 zniżkę w skali miesięcznej do 10,15 PLN/kg). Stawki te były o 3% niższe od ceny interwencyjnej i o 7% niższe od średniej ważonej dla całej UE. Tłuszcz mleczny z Polski jest więc bardzo konkurencyjny.

Na rynku głównego odbiorcy masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny tłuszczu mlecznego w kwietniu utrzymują się na poziomie nieco wyższym niż w Polsce. Na rynku największego unijnego producenta ceny masła w dniu 10 kwietnia 2016 r. osiągnęły poziom 2,45 EUR/kg, czyli były identyczne jak przed miesiącem. W przypadku innego potentata – Holandii, również zaobserwowano stabilizację w skali miesięcznej. Tu dnia 10 kwietnia 2016 r. średnia cena masła wynosiła 2,37 EUR/kg i była na pułapie o 0,42% wyższym niż przed miesiącem.

W przypadku Niemiec, ceny masła w czwartym miesiącu 2016 r. są o niemal 21% niższe niż przed rokiem, w Holandii natomiast o ponad 23,3%. Pomimo zniżek, jakie notowane były w ostatnich tygodniach, w przypadku cen masła w USA, obecnie przeciętna cena tony masła z Unii jest na znacznie niższym poziomie niż u jednego z największych konkurentów Wspólnoty (o 31,9%), ma to związek m.in. z silnym kursem dolara w stosunku do euro. Na nieco niższym niż średnio w UE poziomie utrzymują się natomiast ceny masła eksportowanego z państw Oceanii (Nowej Zelandii i Australii), w przeliczeniu 2,4 EUR/kg.

Na dzień 13 marca 2016 r. w ramach publicznej interwencji nie składowano żadnych ilości masła. Natomiast w ramach programu prywatnego magazynowania (PSA), w bieżącym roku do składów dostarczono już 55,19 tys. ton masła. Popularność tego programu rośnie ze względu na to, że ceny rynkowe w wielu krajach UE spadły już poniżej ceny interwencyjnej. Instrument ten największym zainteresowaniem cieszy się w Holandii (23,83 tys. ton), Niemczech (11,71 tys. ton) i Francji (10,93 tys. ton). W całym 2015 roku w ramach programu prywatnego magazynowania do składów dostarczono łącznie 141,37 tys. ton masła, czyli ponad sześcioipółkrotnie więcej niż w 2014 r.

Według najnowszych danych KE, pomimo obserwowanych od drugiego kwartału 2015 roku spadających cen masła, produkcja mlecznego tłuszczu w UE w ubiegłym roku była na poziomie o 4,7% wyższym od tego z 2014 roku. W Polsce w okresie tym odnotowano 9,8% wzrost do 187,7 tys. ton. Jeszcze dynamiczniej rozwijał się eksport masła poza UE. Tu po dwunastu miesiącach 2015 roku notowano aż 13% wzrost. Warto dodać, że jeszcze w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2015 roku obserwowano 2% spadek.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl