Dow Jones Sustainability Index ocenia wiodące światowe spółki giełdowe pod kątem kryteriów pozafinansowych zrównoważonego rozwoju, t.j. przejrzystość, ład korporacyjny, relacje z interesariuszami i otoczeniem społecznym czy działania środowiskowe.

Coca-Cola HBC - zrównoważony rozwój

– Coca-Cola HBC od lat realizuje strategiczne zobowiązania zrównoważonego rozwoju. Planujemy do 2040 r. osiągnąć zerową emisję netto w całym łańcuchu dostaw. Z kolei ambicja “Świat Bez Odpadów” zakłada zbieranie i recycling równowartości butelek oraz puszek wprowadzonych przez firmę na rynek do 2030 r. Jesteśmy aktywnym członkiem koalicji branżowej, która działa na rzecz stworzeni efektywnego systemu kaucyjnego w Polsce. Cały nasz zespół pracuje nad innowacjami i pilotażowymi programami, angażując także naszych dostawców, klientów i partnerów. Cieszymy się, że nasze wysiłki są doceniane – mówi Krzysztofa Bełz, kierowniczka ds. Partnerstw Zrównoważonego Rozwoju w regionie Polski i krajów bałtckich.

Coca-Cola HBC Polska – inwestycje w ekologię

Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie odgrywa istotną rolę w realizacji tych założeń. Tylko w ciągu ostatniej dekady zmniejszyła o 44% poziom generowanego w regionie CO2. W ostatnich latach zakład firmy w Radzyminie został wyposażony w nowoczesną linię PET, natomiast w Staniątkach od 2020 roku powstają tekturowe, łatwiejsze w recyklingu opakowania wielopaków puszek w technologii KeelClip.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl