- Czy kwestie związane z pneumatyką, pompami i napędami stanowią ważny temat dla Coca-Coli?

- Dla zakładu produkcyjnego, który w swoim procesie produkcyjnym wykorzystuje płyny, zastosowanie odpowiednio dobranych pomp na duże znaczenie. Dla zakładu, którego sam produkt jest płynem - jest to sprawa krytyczna. Kwestie doboru komponentów maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym regulują zasady Dobrych Praktyk Wytwarzania GMP. Dobór rozpoczyna się już na etapie projektowania. Trudnością dla projektanta jest przygotowanie instalacji procesowej, która będzie pracowała poprawnie przy wykorzystaniu płynów o często bardzo różnych parametrach fizycznych, które będą stosowane w tej samej instalacji. Poprawność procesu projektowania potwierdzona jest poprzez walidację instalacji i urządzeń. Zadaniem Działu Utrzymania Ruchu jest utrzymanie stanu zgodnego ze zwalidowanym podczas całego czasu eksploatacji. Wszystkie działania prowadzone są z dbałością o bezpieczeństwo personelu, produktu, środowiska oraz o niskie koszty wytwarzania, co wpływając na cenę końcową w efekcie zwiększa konkurencyjność produktu na rynku.

- Czy stosowanie specyficznych rozwiązań z omawianego zakresu może przekładać się na jakość produktów spożywczych?

- Dla tych elementów linii produkcyjnej, które mają kontakt z produktem, obowiązuje zestaw zasad regulujących możliwość ich zastosowania w tej krytycznej dla jakości produktu funkcji. Powierzchnie robocze pomp, zaworów i rurociągów muszą być odporne na korozję oraz reakcję z produktem lub środkami myjącymi stosowanymi w procesie. Powierzchnia musi być jednocześnie wykonana w odpowiedniej klasie chropowatości, aby uniemożliwić przyleganie pozostałości do powierzchni urządzeń, utrudniając w ten sposób poprawne mycie. Proces mycia instalacji musi być w pełni efektywny i powtarzalny.

W metodologii doboru pomp dla potrzeb konkretnego procesu projektant staje przed koniecznością doboru pompy wg. zasady jej działania, parametrów przepływu (jak wydatek, ciśnienie, gęstość produktu oraz ewentualna możliwość występowania elementów stałych w płynie lub skłonność do np. karmelizacji lub osadzania) a także doboru uszczelnień odpornych na parametry pracy (ciśnienie i temperatura) oraz odporność chemiczną. Inżynier Działu Utrzymania Ruchu podczas prac konserwacyjnych musi zachować projektowaną zdolność urządzenia do zastosowania w konkretnej funkcji poprzez odpowiednią konserwację oraz stosowanie odpowiedniej jakości części zamiennych.

Wiele uszczelnień stosowanych w pompach projektowanych jest jako zestaw pojedynczych elementów. Wszystko to celem uzyskania redundancji czyli zwielokrotnienia pewności zachowania szczelności. W przypadku awarii pierwszego z pojedynczych uszczelnień jego funkcję przejmuje kolejne. Takie podejście pozwala także na wykrycie wczesnej fazy awarii poprzez skierowanie ewentualnego wycieku na zewnątrz co jest jeszcze bardziej pożądane przy uszczelnieniach oddzielających od siebie produkt oraz np. medium chłodzące, do pomieszania których nie można dopuścić. Analogiczne zasady obowiązują w przygotowaniu i dystrybucji sprężonego powietrza oraz przy doborze pneumatycznych elementów wykonawczych jeśli może dojść do kontaktu sprzężonego powietrza z produktem.

- Czy inwestycje w pneumatykę, pompy i napędy stanowią istotną pozycję w budżecie Coca-Coli?

- Co roku zakład w Radzyminie ze swoich wydatków na utrzymanie produkcji przeznacza ok 10 proc. na projekty związane z ograniczeniem zużycia mediów (energia, woda, itp). Wszystkie nowozakupione urządzenia legitymują się najwyższą sprawnością i klasą energetyczną. Zakład wyposażony jest także we własną elektrociepłownię najnowszej generacji tzw. quad generacja co znacząco podniosło efektywność energetyczną, zaopatrzenia w parę i wodę lodową Zakładu.

- Czy nowoczesna pneumatyka, pompy i napędy pozwalają na optymalizację kosztową produkcji?


- Sprężone powietrze jest jednym z najdroższych mediów energetycznym stosowanych w fabryce branży rozlewczej z zastosowaniem opakowań PET. Z tego powodu eliminacja wycieków powietrza, optymalizacja parametrów a także poprawny dobór nowoczesnych pneumatycznych elementów wykonawczych jest w centrum uwagi inżynierów utrzymania ruchu zorientowanych na dbałość o koszty wytwarzania. Inwestycje w tym obszarze pozwalają na uzyskanie bardzo atrakcyjnej stopy zwrotu. Obniżenie ciśnienia roboczego zaledwie o kilka procent może dać kilkdziesięcioprocentowe oszczędności. Doświadczenia fabryk Coca-Cola w walce o ochronę środowiska poprzez obniżenie energochłonności procesów pokazują, że detaliczna optymalizacja parametrów procesu daje ogromne oszczędności energii elektrycznej i jednocześnie zmniejsza negatywny wpływ produkcji na środowisko.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl