Pełnomocnik kontrahenta zadeklarował gotowość zażegnania sporu w drodze mniej formalnych konsultacji i negocjacji ze spółką, prowadzonych w dobrej wierze i w celu osiągniecia porozumienia bez wchodzenia na drogę formalnego sporu i podejmowania formalnych mediacji, a potem sporu przed arbitrażem, w terminie 90 dni od daty wpływu pisma.

Roszczenia wobec Krynicy Vitamin

Pismo w tej sprawie trafiło do Krynicy Vitamin 9 października, a spółka zdecydowała się utajnić tę informację do czasu publikacji raportu za trzeci kwartał.
 
Giełdowa spółka kwestionuje roszczenia kontrahenta zarówno co do zasady, jak i do wysokości.
 
Krynica Vitamin wskazuje, że szacowana kwota szkody w wysokości 15 mln dol. nie została przez kontrahenta uzasadniona. Spółka zakłada, że sposób jej prezentacji w zestawieniu z wartością zrealizowanych dostaw na rzecz kontrahenta oraz postanowieniami umowy uzasadniały przypuszczenie, że zadeklarowanie przez kontrahenta roszczenia w tej wysokości było zabiegiem negocjacyjnym.

 - Umowa zawarta jest na postawie formuły EXW Incoterms 2020, co oznacza, że spółka ma obowiązek wyprodukować określone w umowie produkty i przekazać je kontrahentowi do odbioru w ustalonym w umowie terminie i miejscu, tj. w tym przypadku w zakładzie produkcyjnym w miejscowości Dziadkowskie-Folwark. Od momentu załadowania produktów do kontenerów na kontrahenta przechodzi wszelkie ryzyko ich utraty lub zniszczenia. Kontrahent jest wyłącznie odpowiedzialny za transport morski produktów i dalszą logistykę na terenie Stanów Zjednoczonych. Kontrahent nie zgłaszał wad produktów po ich odbiorze.

Krynica Vitamin: kancelarie badają sprawę wadliwych opakowań

- Do tej pory klient, oprócz wysokości domniemanych szkód, nie przedstawił nam żadnych szczegółów, ani dowodów uzasadniających wysokość roszczenia, a zwłaszcza odpowiedzialność Krynicy Vitamin za zdarzenie. Mamy nadzieję, że wszystkie wątpliwości wyjaśnimy w drodze rozmów, które planujemy odbyć w najbliższym czasie – powiedział Piotr Czachorowski.

Krynica Vitamin zatrudniła dwie kancelarie wraz z niezależnym ekspertem z zakresu metalurgii i korozji aluminium w celu zbadania ewentualnych przyczyn przecieków opakowań (puszek aluminiowych) i odpowiedzialności za te zjawiska. Wysłał również swojego pracownika w celu potwierdzenia na miejscu zaistnienia szkód, oszacowania ich rozmiarów i wstępnego zbadania przyczyn i możliwej odpowiedzialności za nie spółki.
 
"Podjęte przez spółkę działania nie potwierdziły dotychczas zasadności roszczeń kontrahenta zgłoszonych w piśmie z 9 października 2021 r. niemniej wskazują, że kontrahent poniósł pewne szkody, przy czym ich przyczyna, a zwłaszcza dokładna skala, jest niemożliwa do oszacowania w chwili obecnej" - napisano w komunikacie.
 
Krynica Vitamin powiadomiła w trybie reklamacji dostawców opakowań (puszek aluminiowych) o możliwych ich wadach.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl